Tvångssyndrom

Vad är tvångssyndrom?
Om du har tvångssyndrom, eller OCD som det också heter, har du svårt att låta bli att tänka vissa tankar eller göra vissa saker. Det kan t ex handla om att vara rädd för att det ska börja brinna och därför måste kontrollera spisen flera gånger eller du kan oroa sig för bakterier och därför vilja tvätta dig om och om igen. Det kan också vara ritualer, som att upprepa en handling ett visst antal gånger, till exempel öppna och stänga en dörr eller säga en viss fras. Du kan oroa dig för katastrofer och som en konsekvens av det ha ett stort kontrolleringsbehov. Tvånget kan variera i tid och styrka under perioder, men försöken att bryta tankar och ritualer skapar alltid stark ångest och obehag.

Tvångssyndrom är inte ovanligt och det finns hjälp att få. Cirka 2 procent av Sveriges befolkning tros ha tvångssyndrom i någon form. Alla människor kan ha tvångsliknande tankar ibland. Men om tvånget tar mycket tid, orsakar lidande eller hindrar vardagen i skolan, på jobbet eller i dina relationer med andra, kan du behöva professionell hjälp för att bryta tvångstankarna och tvångshandlingarna.

Utredning och behandling
I första hand kan du försöka berätta för en vän eller anhörig som du har förtroende för. För att få veta om det är tvångssyndrom du lider av kan du vända dig till en vårdcentral, en öppen psykiatrisk mottagning, skolhälsovård, ungdomsmottagning eller BUP. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 som ger råd om vart du kan vända dig.

Utredningen kan gå till på olika sätt beroende på var du söker hjälp. Du kommer att få berätta om dina besvär och värdera dem med hjälp av skattningsskalor. Därefter ställer en läkare diagnos och föreslår en behandling. Kognitiv beteendeterapi och läkemedel har visat goda resultat, var för sig eller tillsammans. I beteendeterapi utsätter du dig för det som väcker obehag och försöker att inte utföra tvångshandlingen, t ex kontrollera om spisen är avstängd. Läkemedel som visat sig effektiva är vissa så kallade antidepressiva läkemedel som förstärker effekten av serotonin.

Att leva med tvångssyndrom
Många personer med tvångssyndrom kan söka hjälp för t ex ångest och depression utan att nämna något om sitt tvång. De skäms, försöker hålla det hemligt och inser att oron och beteendet är ologiskt, men kan samtidigt vara rädda för att framstå som konstiga i andras ögon. Det finns också en oro för att de befarade katastroferna kommer att infrias om de offentliggörs. För att få rätt behandling är det viktigt att du så ärligt som möjligt beskriver dina besvär. Enligt Svenska OCD-förbundet är behandlingsmöjligheterna goda. Åtta av tio som söker hjälp blir bättre eller helt bra.

Det kan vara svårt att veta om ett barn lider av tvångssyndrom eller något annat. Barn kan ägna sig åt ”magiskt tänkande”, som t ex att vissa brunnar i gatan betyder tur eller otur, och det är inget konstigt. Men om det väcker ångest och tvång hos barnet att trampa på brunnarna kan det vara ett symptom. Tvångssyndrom debuterar ofta i 10-årsåldern eller 20-årsåldern. Utvecklingen kan gå fort eller långsamt och det kan finnas perioder då barnet är fritt från tvångshandlingar.

Om du inte har berättat för familj och vänner om dina besvär kan det vara svårt för dem att verkligen förstå och bemöta dig på ett bra sätt. För anhöriga är det viktigt att få kunskap om sjukdomen och om hur de som anhöriga påverkas. De behöver veta hur de bäst kan stödja och inte förstärka symptomen. Det är lätt att dras med i någons tvångshandlingar för att försöka lindra besvären. Många drabbas också av skuldkänslor.

Kontakta din vårdgivare eller Svenska OCD-förbundet för mer information om hur du som anhörig kan hjälpa och samtidigt vara rädd om dig själv. På nätet kan du läsa bloggare som berättar om sina egna upplevelser eller som anhörig till någon med tvångssyndrom.

Några tips från en bloggare:

  • Acceptera situationen
  • Försök bete dig som vanligt
  • Skäll inte eller ifrågasätt sjukdomstillståndet
  • Visa respekt och förståelse
  • Ställ upp som stöd och lyssna
  • Visa att du tror att personen kan bli frisk
  • Prata om hur du känner det med någon du litar på eller sök psykologisk hjälp.

Källor

Svenska OCD-förbundet - OCD
UMO - Tvångssyndrom (OCD)
1177 - OCD – Tvångssyndrom
Blogg - Tips till anhöriga

Tips på film och böcker
Infoteket om funktionshinder - bl.a en film om OCD (tvångssyndrom)
Bejerot, Susanne: Tvångssyndrom/OCD: nycklar på bordet (2011)
Wadström, Olle: tvångssyndrom (OCD) – orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv (2014)
Gustavson, Christina: Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar (2014)