Du är du

Vi är alla olika men vill samma sak, att må bra och att få den hjälp och det stöd som man känner att man behöver för att leva ett bra liv.

Ibland behöver vi hjälp för att kunna komma vidare. Det kan vara stöd från socialtjänsten, vården, anpassningar i skolan/på jobbet eller bara göra omgivningen medveten om problematiken för att de ska kunna stötta på bästa sätt. Det kan kännas jobbigt att behöva be om hjälp men med rätt stöd och hjälp i vardagen så kan det gå lite lättare och hinder som känns stora, blir lite mindre.

Att få prata med någon som lyssnar är viktigt. Det finns olika föreningar och organisationer som man kan vända sig till för stöd, förutom kommunen och sjukvården. Här är några av dem.