Föreningar

Nedan hittar du några föreningar, där man kan få träffa andra och dela erfarenheter med och som arbetar för att barn, unga och vuxna ska gå en bättre tillvaro. Gå in på deras hemsidor och läs mer om vad de jobbar för.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO)
FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten. Deras målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att våra barn och ungdomar ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

Knas hemma
Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13–30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Lilla hjärtat vänförening
LHV-förening är en ideell förening som startades för att hedra Esmeralda, Lilla hjärtat. De arbetar för att försöka hindra att fler barn far illa. Hit kan också familjehem vända sig för råd och stöd.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS organiserar dessa lagreglerade frivilliguppdrag: lekmannaövervakare, förtroendeman, partnerkontaktperson, kontaktperson, kontakt-/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnade vårdnadshavare, medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare.