Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller.

När en anmälan kommer in så gör IVO en bedömning om det finns skäl att gå vidare med ärendet. 

Man kan också kontakta IVO´s upplysningstjänst om man har frågor eller tips om exempelvis missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter.

Mer information och hur man går tillväga finns på IVO´s hemsida