Personuppgiftshantering och kakor

Familjehemsbanken värnar om dina personuppgifter.
Detta gör vi genom att bara spara den information om dig som är nödvändigt.

Familjehemsbanken använder idag tjänsten Google Analytics för statistik. Man har även möjligheten att dela visst innehåll på sidor som ex. Facebook, Twitter m.m. För att dessa tjänster ska fungera så placerar, dessa externa parter, kakor i din webbläsare.

När man skapar användarkonton, intressenotiser, skickar kontaktmeddelande m.m. så sparar vi den information som du anger. Detta informerar vi om specifikt och man får godkänna.

Familjehemsbanken består i dagsläget av familjehemsbanken.se, familjehemmet.se och forum.familjehemmet.se

Besöksstatistik och annonsering

Vi använder oss av Google Analytics för att följa utvecklingen på våra hemsidor och för att följa upp viss annonsering. För annonsering använder vi oss av Google Ads och till viss del även Facebook.

Du kan läsa mer om hur Google hanterar personuppgifter här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Du kan läsa mer om hur Facebook hanterar personuppgifter här:
https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation

familjehemmet.se

På denna hemsida så finns möjligheten att dela artiklar via facebook, linkedIn och twitter. Detta gör då att dessa sidor kan placera kakor i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur de hanterar på personuppgifter på deras respektive hemsida.

Facebook
https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation

Twitter (engelska)
https://twitter.com/en/privacy 

Linked in (engelska)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

forum.familjehemmet.se

Information specifikt för forumet kan man läsa om här:
https://forum.familjehemmet.se/help/privacy-policy/

familjehemsbanken.se

På denna hemsida så finns det möjlighet att skapa användarkonton, skapa intressenotis, skicka meddelanden m.m. När dessa aktiviteter utförs så informerar vi specifikt om detta och man måste även godkänna detta. I följande stycken beskriver vi några olika delar och hur vi hanterar data specifikt i dessa fall.
Vi använder oss av localStorage i din webbläsaren, för att lagra viss information för att sidan ska fungera.

Loggning och felhantering

Familjehemsbanken loggar med hjälp av Application Insights, Raygun och egen lagring. Syftet är inte att lagra personuppgifter utan endast mjukvaruteknisk information för att kunna upptäcka fel, korrigera fel och avhjälpa fel, denna lagras som mest i 30 dagar.
Syftet med den egna loggningen är för att kunna föra statistik, där lagrar vi inga personuppgifter. 

Skapa intressenotis

Om man som privatperson är intresserad av att bli exempelvis familjehem så kan man skapa en intressenotis. När man skapar denna så måste man ange många personuppgifter, vi lagrar inget ytterligare än det personen själv anger, mer än för oss nödvändiga uppgifter för hantering och olika datatekniska kopplingar. När personen väljer att radera sina uppgifter så görs detta komplett. Backuper hålls i 2 månader.

Mer information finns att läsa i användarvillkoren för intressenotis.

Användarkonto som kund

Våra kunder, som är kommuner och företag i Sverige, har användarkonton kopplade till sig.
När användarna skapar sina användarkonton, så får de ange namn, befattning, telefonnummer och e-post samt att de måste acceptera våra användarvillkor.
Här finns också mer information om hur vi hanterar data.

Användarvillkor kommun

Användarvillkor företag

Skicka meddelande till oss

När man skickar meddelande till oss, så skickas den angivna informationen via mail till oss. Vi lagrar även ip-adress och webbläsarversion, för eventuell felsökning eller hantering av eventuella missbruk av tjänsten.

Skicka svar på sökesnotis eller förfrågan

När man svarar på en sökesnotis eller förfrågan så skickas ett mail direkt till, av kunden angiven, e-post på notisen eller förfrågan.
Vi ser inte och lagrar inte detta meddelande, undantaget är om något går fel när mailet ska skickas till kunden. I det fallet så sparar vi informationen i syfte att kunna hjälpa till och förmedla meddelandet. För att svara tillbaka behöver kunden ändra mottagare när hen klickar på svara. Om detta inte görs så går mailet till oss och vi skickar det vidare till den som skickat meddelandet.
Den information vi lagrar är ip-adress, webbläsarversion och e-postadress. Detta är för att vi ska kunna hantera och upptäcka eventuella missbruk eller liknande.

Hitta och ta bort kakor

Eftersom alla webbläsare fungerar olika och kan ändras mellan olika version så rekommenderar vi att du letar i hjälpen i din webbläsare om hur du ändrar kakor/cookiehantering och raderar kakor från din webbläsare.

Alternativt söker efter hur man kan göra, exemplevis Sök på google

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hemsida: imy.se