Hitta rätt

Vi behöver alla en hjälpande hand ibland. Att veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp och stöd är inte alltid så enkelt.

I kommunen så är det socialtjänsten som ansvarar för att ge hjälp och stöd vid behov. Att vända sig till socialtjänsten kan ibland kännas jobbigt och svårt, men de finns där för att lyssna och ge råd och stöd. Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal och ibland så kan man behöva lite mer stödinsatser. Vilka insatser som finns kan variera mellan kommunerna.

Via kommunens hemsida hittar man ofta information om vad kommunen erbjuder. Om det är svårt att hitta så kan man ringa eller maila till kommunens växel så hjälper de dig vidare till rätt person.

Orosanmälan
Är du orolig för ett barn eller ungdom? Då ska du göra en orosanmälan. Detta gör man till socialtjänsten i den kommun barnet bor. Man kan också ringa och rådfråga om man är osäker på om man ska göra en anmälan eller har frågor om orosanmälningar. Vill du vara anonym, tänk på att inte tala om ditt, barnets eller familjens namn när du ringer.

Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a socialtjänsten. IVO ansvarar också för viss tillståndsprövning exempelvis för konsulentstödda verksamheter inom familjehemsvård.

Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. När en anmälan kommer in så gör IVO en bedömning om det finns skäl att gå vidare med ärendet.

Man kan också kontakta IVO´s upplysningstjänst om man har frågor eller tips om exempelvis missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter. Mer information och hur man går tillväga finns på IVO´s hemsida.