Anmäla intresse

Det finns olika vägar att gå för att anmäla sitt intresse. Det kan ibland ta lång tid innan man får en första kontakt så det kan vara en god idé att anmäla sig till flera kommuner och/eller företag. Då ökar chanserna för att det ska finnas ett barn eller ungdom som matchar just din familj.

Kommunen
Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun och/eller kringliggande kommuner. På kommunernas hemsidor kan man söka efter information om hur man blir uppdragstagare och även hitta kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Du kan även ringa kommunens växel och be att få prata med någon som har hand om det uppdrag som du är intresserad av.

Övriga
Det finns idag många företag som arbetar med familjehemsvård, som man också kan vända sig till. Dessa anlitas av kommunerna. Sök exempelvis på google: familjehem, familjehemsvård, jourhem, kontaktfamilj osv.

På hemsidan Min insats som Socialstyrelsen står bakom, kan du läsa mer om de olika uppdragen samt även anmäla intresse till din kommun. SKL har utvecklat hemsidan FamiljehemSverige där man kan testa sig själv om man skulle kunna vara lämplig och man kan även anmäla intresse till kommunen.