Bli kontaktperson!

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. 

Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalificerad kontaktperson
För svårare uppdrag behövs ibland kvalificerade kontaktpersoner, det vill säga personer som har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med till exempel ungdomar. 

Anmäla intresse

Du kan höra av dig socialtjänsten i din kommun eller att ta kontakt med ett företag som arbetar med s.k. konsulentstödd familjehemsvård. Företagen anlitas av kommunerna, ofta vid lite svårare placeringar där man kan behöva ett utökat stöd i sitt uppdrag. Det är inte lika vanligt att uppdrag som kontaktperson går genom ett företag som vid familjehems- och jourhemsuppdrag.

Utredning

Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig av socialtjänsten i uppdragskommunen. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bland annat polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Vill du läsa mer om rekrytering och utredning, kika in på Kunskapsguidens hemsida.

Sekretess

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du får alltså inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden.

Som kontaktperson har du anmälningsplikt, d.v.s om du i ditt uppdrag ser att barn eller ungdom utsätts eller utsätter sig själv för fara, är du skyldig att meddela socialförvaltningen (socialsekreteraren) så att barnet/ungdomen kan få hjälp i sin situation.


Mera läsning

Diskussionsforum 
Här kan du läsa om andras erfarenheter och ställa frågor om sådant som du funderar över.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS
Förbundet är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag, t.ex. kontaktpersoner.