De vill göra barnens roll mer tydlig

12 november 2018
Forskare ska tillsammans socialtjänsterna i Örebro län ta reda på hur barnens delaktighet i socialvården påverkar insatserna som görs för dem och tillsammans med socialtjänster i olika kommuner hitta arbetssätt som gör att barnet för får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

”För oss var det naturligt att hjälpa”

9 november 2018
Skaran som samlas vid middagsbordet om kvällarna hemma hos Niklas och Anette Sundén kan se olika ut från dag till dag, till och med från timme till timme. De är nämligen både familjehem och jourhem och vet aldrig riktigt hur nästa dag kommer att se ut.

De biologiska barnens röster

7 november 2018
Stödet till de biologiska barnen är ett område som är eftersatt inom familjehemsvården. Det finns kunskap om handledningens betydelse till familjehemsföräldrar men information kring vad och vilket stöd de biologiska barnen i familjehem har behov av saknas.

App ska lättare få barn att komma till tals

5 november 2018
Genom en ny app ska det bli lättare för barn att aktivt delta i utredningar som rör dem. Detta håller nu forskare vid Mälardalens högskola på att utarbeta.

”Förståelse snarare än bedömning”

2 november 2018
En viktig del i utredningen av en familj inför en eventuell placering är att förstå de vuxnas känsloliv och relationer för att utröna om det finns ett känslomässigt överskott för att ta sig an ett barn. En av de metoder som kan användas för en sådan utredning är den så kallade Kälvestens-metoden.

Elevhälsan behöver utvecklas för att ge rätt stöd till familjehemsplacerade

31 oktober 2018
Mycket fokus ligger på barnets fysiska och psykiska hälsa, men ofta glöms skolprestationen och skolanknytningen bort i det arbete som elevhälsan gör med familjehemsplacerade barn, menar forskare Lisbet Engh. Bland annat konstaterar hon att hälsoundersökningarna behöver kompletteras med frågor gällande läs- och skrivsvårigheter samt traumatisering.
Facebook

Frågor och svar

Hur anmäler jag intresse för uppdrag?

Du kan registrera dig hos oss i Familjehemsbanken, i din kommun och/eller hos företag. Läs mer…

Vilka krav finns det?

Du är en trygg person med ett överskott av tid, värme och tålamod. Du har ett rum ledigt och är positiv till samarbete med socialtjänst och föräldrar. Läs mer…

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Vid en VÖF blir man särskilt förordnad vårdnadshavare och får det juridiska ansvaret för barnet. Läs mer…