ABC-metoden för lite äldre barn

För fyra år sedan tog Anna Amilon metoden ABC, Attachment and Biobehavorial Catch-up, till Sverige, en metod som hjälper föräldrar att öka sin omsorgsförmåga genom ett bra samspel med barn upp till två år. Nu har hon vidareutbildat sig i metoden för barn mellan två och fyra år.

Publicerad 1 november 2022
Anna Amilon tog ABC-metoden till Sverige 2018. Då var hon enbart utbildad för spädbarn, nu har hon byggt på med åldrarna 2-4 år.

ABC-metoden är utvecklad vid ett universitet i USA av forskaren Mary Dozier, som länge arbetat med anknytningsforskning och bland annat forskat kring barn i familjehem. Metoden hjälper föräldrar eller vårdnadshavare att öka omsorgsförmågan om sitt barn genom ett bra samspel med barnet. Vid 10 tillfällen kommer en föräldracoach hem till familjen och genom omedelbar feedback på interaktionen mellan förälder och barn kan föräldrarnas självförtroende öka och det positiva samspelet mellan föräldrar och barn kan förstärkas.

– Jag sitter med och observerar det föräldrarna gör med barnet och ger direkta kommentarer, minst en per minut under en timma, oftast i en leksituation men det är viktigt att det sker i hemmet och vardagen där det finns stressmoment som kan påverka föräldern, till exempel andra syskon, telefonen som ringer, det ringer på dörren eller vad det kan vara som händer i vardagen, säger Anna Amilon.

Hon var den första i Sverige att utbilda sig i metoden 2018 och i samband med det översatte och anpassade hon även materialet till svenska förhållanden. Numera utbildar hon även i metoden för spädbarnsålder, upp till 2 års ålder. Hittills finns fyra utbildade föräldracoacher och ytterligare fyra som går utbildningen. Anna har under pandemiåren byggt på med en ABC-utbildning för åldrarna två-fyra år. Det som skiljer denna från spädbarns-ABC är att det läggs till en del som handlar om att lugna barnet när det är upprört.

Tydliga resultat senare i livet
– Det jag fastnade för med just den här metoden är dels att den ger effekt på kort tid, totalt 10 timmar, och att man sett tydliga resultat att de barn som när de var små har fått hjälp av den här metoden har mycket lättare i livet även när de blivit lite äldre och kommit upp i tonåren.

– Min dröm är att alla socialtjänster skulle ha en föräldracoach. Det skulle kunna göra skillnad för många. SBU, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, har i en rapport lyft fram ABC som en metod som minskar försummelse och våld. Jag är övertygad att de effekterna innebär att somliga placeringar därför har kunnat undvikas. Och även om barnet placeras av andra anledningar, det kan ju vara att föräldrarna fortsätter missbruka eller våld i hemmet, är föräldrarna ofta hjälpta av att ha fått ABC i sitt umgänge med barnet och barnet är tydligare med sina signaler mot familjehemsföräldrarna, säger hon.

ABC utvecklades från början för familjehemsföräldrar, men man såg även ett stort behov hos biologiska föräldrar och därför används ABC i dag både för familjehem och i biologiska familjer som behöver stöd i sitt föräldraskap.

Så tidigt som möjligt
– Jag vill gärna komma in så tidigt som möjligt, om barnet placeras så gärna redan första veckan. Det är då det går att göra störst skillnad, säger Anna Amilon.

Hon tar emot uppdrag från kommuner över hela landet. Under pandemin när möjligheten till hembesök begränsades utvecklades nämligen en digital metod via videosamtal och Anna är mycket nöjd med resultatet.

– Självklart kan jag missa saker på grund av att jag inte är där fysiskt, men det finns också fördelar med digitala coachningar. Framförallt att vi kan nå familjer som annars inte skulle få den här hjälpen, kanske för att de bor för långt borta, säger Anna Amilon.

De tre målen i ABC är att följa barnens vägledning i leken helst med glädje, undvika skrämmande beteende och ge barnet omsorg. När det kommer till de lite äldre barnen läggs att lugna barnet till. Anna interagerar aldrig med barnen utan har hela tiden fokus på föräldrarna och jobbar med föräldrarna. Genom föräldrarnas agerande och samspel med barnet kan barnets signaler förstärkas och det kan göra att barnet bättre får sina behov tillgodosedda – något som har inverkan på barnet långt upp i åldrarna.

Omprövar beteendesignaler
Hon menar att man kan se ABC-metoden lite som en manual i föräldraskap, som ger föräldern de rätta verktygen för att ge barnet den omsorg som den behöver. Barn som i tidig ålder har upplevt bristande omsorg kan ofta uppträda på ett sätt som stöter ifrån sig föräldern/vårdnadshavaren. ABC hjälper föräldern att ompröva sitt barn beteendesignaler så att föräldern ”ger omsorg även när omsorg inte framkallas”.

– Det här är ingen mirakelmedicin på något sätt, men det är en hjälp på vägen, speciellt för den som ska ta hand om ett barn som upplevt tidiga motgångar i livet eller som ska knyta an till ett barn som den inte känner, säger Anna Amilon.

Hon hoppas att fler kommuner ska välja utbilda sin personal i ABC. Hittills finns två kommuner, Eslöv och Motala, som har ABC-coacher. Det finns också några privata aktörer som är utbildade i metoden. Anna ser ett stort behov av ABC i de högre åldrarna och önskar att få kollegor som utbildar sig även för åldrarna 2-4 år. Just nu ges utbildningen för de högre åldrarna enbart genom ett universitet i USA, men på distans med självstudier och utbildningsmaterialet är översatt till svenska.

Attachment & Biobehavorial Catch-up (ABC)

  • stärker förälderns eller omsorgspersonens relation till barnet samtidigt som barnet får hjälp att lära sig reglera både sina känslor och sitt beteende.
  • hjälper också omsorgspersonen att utveckla strategier i att lugna när barnet får utbrott och inte kan reglera sina känslor.
  • hjälper omsorgspersonen att förstå och följa barnets signaler. Förhållandet med barnet kan hjälpa till att skydda barnet mot stress, tidiga svårigheter och stärka förmågan hos barnet att återhämta sig vid motgångar.
  • erbjuds föräldrar, familjehem och adoptivföräldrar med barn upp till 4 års ålder. 
Föregående Nästa