Ny barnrättsbox fokuserar på placerade unga

Som en uppföljning till den populära Barnrättsboxen som Maskrosbarn tog fram i samband med att Barnkonventionen blev lag 2020 har organisationen under hösten lanserat ”Barnrättsboxen för placerade barn” med verktyg för socialsekreterare under utrednings- och uppföljningsprocessen.

Publicerad 20 december 2023
Linn Englund på Maskrosbarn, som nu har lanserat en ny barnrättsbox med fokus på placerade ungdomar,

Innehållet i Barnrättsboxen för placerade barn har tagits fram under ett antal olika projekt som Maskrosbarn drivit. Placerade ungdomar har varit med och tyckt till om materialet och vad de själva önskat i kontakten med socialtjänsten under placeringen.

– En konkret exempel är verktyget ”Om mig” som är tänkt att socialsekreteraren och barnet kan arbeta med innan placeringen. Upplägget är lite som Mina vänner-böckerna man hade när man var liten, där ungdomen får fylla i uppgifter om sig själva till familjen och samtidigt lyfta saker som de ville veta om familjehemmet innan placeringen, säger Linn Englund, Maskrosbarn, som varit med och tagit fram den nya barnrättsboxen.

För unga 13-19 år
Ett annat exempel är en kortlek som ska användas som ett uppföljningsverktyg som på ett mer konkret och enkelt sätt ska underlätta för socialsekreteraren att arbeta med vanliga frågor under placeringen.

– Vi ser att många beslut fattas över ungdomarnas huvud. Vi har arbetat i många år med att öka barnens delaktighet i sin placering och Barnrättsboxen är ett sätt vi gör det på, säger Linn Englund.

Innehållet är digitalt och kan laddas ner kostnadsfritt. Redan under lanseringsseminariet i oktober laddades materialet ner 200 gånger. Det finns också ett begränsat antal kortlekar som kan beställas kostnadsfritt från Maskrosbarn.

Materialet riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år, men kan även användas som inspiration för dem som jobbar med yngre barn.

Linn Englund ser behov av fler konkreta verktyg för att öka delaktigheten och hoppas på ytterligare någon Barnrättsboxen i framtiden.

– Responsen på barnrättsboxen för placerade har varit jättebra. Det finns fortfarande möjlighet att även ta del av vår första Barnrättsboxen, har man inte redan laddat ner den hoppas jag att man gör det nu, säger hon.

Föregående Nästa