Socialtjänst

Vi behöver alla en hjälpande hand ibland. Att veta vart man ska vända sig när man behöver hjälp och stöd är inte alltid så enkelt.

I kommunen så är det socialtjänsten som ansvarar för att ge hjälp och stöd vid behov. Att vända sig till socialtjänsten kan ibland kännas jobbigt och svårt, men de finns där för att lyssna och ge råd och stöd. Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal och ibland så kan man behöva lite mer stödinsatser. Vilka insatser som finns kan variera mellan kommunerna.

Via kommunens hemsida hittar man ofta information om vad kommunen erbjuder. Om det är svårt att hitta så kan man ringa eller maila till kommunens växel så hjälper de dig vidare till rätt person.

Barn och unga
Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Ibland kan det vara jobbigt, t.ex. hemma eller i skolan.

Om du inte mår bra hemma eller i skolan så är det viktigt att du pratar med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, en släkting eller kanske en granne. Personalen i skolan har skyldighet att hjälpa dig om du inte mår bra.

Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten når du lättast genom att ringa till växeln i din kommun och be att få prata med någon inom socialtjänsten som har hand om barn och familjer. Det kan kännas läskigt att ringa till socialtjänsten. Men de finns där för att hjälpa dig när det är jobbigt, t.ex. hemma i familjen. De lyssnar på vad du har att säga och ibland så vill de prata med dina föräldrar för att undersöka om det är något som socialtjänsten kan hjälpa till med för att det ska bli bättre i din familj och att du ska må bra igen. Läs mer...