Bli kontaktfamilj!

Vill du bli kontaktfamilj?
Då har du möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget. Som kontaktfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd.

Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som tar emot ett eller flera barn i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under t.ex. en sommarvecka.

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du bör ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. Barnet kan ha en social problematik. Du ska ge barnet en trygg miljö. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och finnas till.

Att få kontaktfamilj är en frivillig insats. Du har ett nära samarbete med barnets förälder för att tiden hos dig ska bli så bra som möjligt för barnet.

Begreppet kontaktfamilj används främst inom insatser som beviljats med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) medan stödfamilj eller avlastningsfamilj främst används inom insatser som beviljats genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Varför behöver barn en kontaktfamilj?

Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Två vanliga anledningar är att barnet bor hos en ensamstående förälder med glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.

Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Barn mår bra av långsiktigt stabila relationer. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det vara givande för barnet att ha en fortsatt kontakt.

Anmäla intresse

Du kan höra av dig till socialtjänsten i din kommun eller att ta kontakt med ett företag som arbetar med s.k. konsulentstödd familjehemsvård. Företagen anlitas av kommunerna, ofta vid lite svårare placeringar, där man kan behöva ett utökat stöd i sitt uppdrag. Det är inte lika vanligt att uppdrag som kontaktfamilj går genom ett företag som vid familjehems- och jourhemsuppdrag.

Utredning

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten i den placerande kommunen. Denna består av intervjuer, referenstagning och registeruppgifter bl.a. annat från polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Socialtjänsten brukar fråga om nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, motiv till att bli kontaktfamilj, synen på barnuppfostran och inställningen till barn. Sedan försöker de matcha dina förutsättningar och önskemål i förhållande till olika barns behov. 

Vill du läsa mer om rekrytering och utredning, kika in på Kunskapsguidens hemsida.

Sekretess

Som kontaktfamilj omfattas du av sekretesslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att du inte får berätta för andra om det barn som du är stöd för. Men du får tala om för släkt och vänner att du och din familj ställer upp som kontaktfamilj och vad det innebär. Men du kan inte säga någonting om bakgrunden till varför barnet behöver en kontaktfamilj.

Försäkring

Som kontaktfamilj är det viktigt att kolla upp om kommunen som uppdraget förmedlas genom har försäkringar som gäller om något inträffar. Vissa kommuner har försäkringar där barnet under vistelsen hos sin kontaktfamilj omfattas av kommunens försäkringar, andra har det inte.

Om kontaktfamiljsuppdraget inte omfattas av kommunens försäkringar får man ingen ersättning för olycksfall som inträffar under uppdragstiden. Då måste kontaktfamiljen själv ordna ett eget försäkringsskydd om man vill vara försäkrad. Något man bör skaffa om man inte redan har.


Mera läsning

Diskussionsforum
I forumet kan du läsa om andras erfarenheter och ställa frågor om sådant som du funderar över.

Ett axplock från forumet:


Delar av texten är hämtad, med tillstånd, från kontaktfamilj.se. (Sidan finns inte längre kvar med denna information.)