Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa, bör du göra en s.k. orosanmälan till socialtjänsten. Känner du dig osäker på om du ska göra en anmälan eller inte, kan du ringa till socialtjänsten och rådfråga. Det går bra att vara anonym, tänk då på att inte nämna några namn, varken på dig själv, på barnet eller på barnets familj.

När socialtjänsten får in en anmälan, görs en bedömning om en utredning ska inledas eller ej. Hur förfarandet kring en anmälan ser ut i kommunen, berättar socialsekreteraren vid en anmälan.

Stiftelsen Trygga barnen har tagit över orosanmälan.se. Här finns en blankett som man kan ladda ner och fylla i. Den ska sedan skickas in till socialtjänsten i den kommun barnet bor i. På deras hemsida hittar du även kontaktuppgifter till alla socialkontor i hela Sverige.