Svalöv undersöker hur placerade upplever kontakt med socialtjänsten

Hur upplever barn och ungdomar som blivit placerade kontakten med kommunen och andra myndigheter? Det ska Svalövs kommun ta reda på i en förstudie som syftar till att utveckla och förbättra socialtjänstens arbete.

Publicerad 8 januari 2024
Utvecklingsledare Arnela Kadic och processledare Janny Bildtgård i färd med att intervjua socialchef Marléne Andersson. Foto: Daniel Henriksson/Svalövs kommun

Förstudien görs i samarbete mellan Finsam Svalöv/Landskrona och individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun. Genom intervjuer med familjehem, placerade barn och ungdomar och socialsekreterare, polis och skola ska kommunen ta reda vad som fungerar bra i samarbetet mellan myndigheterna och ungdomarna och vad som kan utvecklas och bli bättre.

– Men också för att se om det finns alternativa lösningar för att hjälpa och ta hand om dessa unga personer, säger utvecklingsledare Arnela Kadic.

Förstudien startade för fyra månader sedan och just nu pågår intervjuer med myndighetspersoner och ungdomar. Det är främst fler intervjuer med ungdomar som återstår. Ett 30-tal intervjuer ska genomföras med ungdomar från 13 år och uppåt som är eller har varit placerade i familjehem, jourhem eller på HVB/SiS-hem av Svalövs kommun. Intervjuerna kan genomföras fysiskt eller digitalt beroende på ungdomarnas önskemål och den som vill delta får gärna ta kontakt med Finsam.

– Syftet är att inhämta kunskap som vi sammanställer i en slutrapport som ska vara klar i februari/mars. Förhoppningen är att därefter gå vidare med ett nästa steg där man utifrån kunskapsinhämtningen presenterar förslag på lösningar, säger processledare Janny Bildtgård.

Föregående Nästa