Fler kommuner satsar på Extravuxen

Insatsen Extravuxen, utvecklad av Maskrosbarn, håller på att implementeras i ett par kommuner till. Totalt kommer insatsen nu att finnas i sex kommuner. – Den här insatsen behövs verkligen, säger Maria Nylander, enhetschef på Sigtuna kommun som håller på att införa insatsen.

Publicerad 26 oktober 2022
Två kvinnor sitter ute och pratar Två kvinnor sitter ute och pratar
Insatsen Extravuxen, framtagen av Maskrosbarn, har börjat sprida sig och är nu under uppstart i fyra kommuner.

Bakom insatsen står Maskrosbarn, som med stöd av Vinnova och Childhood Foundation, har jobbat fram ”Extravuxen” tillsammans med både ungdomar och socialtjänst. Upprinnelsen till insatsen är projektet ”Mellanrummet” som Maskrosbarn startade 2017, där man tittade på hur olika insatser för ungdomar som befinner sig just ”i mellanrummet” där de kan bo kvar hemma men ibland behöver komma hemifrån för ett andrum kan utvecklas.

Linn Englund, verksamhetsledare på Maskrosbarn. 

– Tanken med Extravuxen är att lägga till en vuxen i barnets nätverk. Skillnaden mot exempelvis en kontaktperson är att den här insatsen är långsiktig och mer omfattande och utgår från att barnet är delaktiga och styr lite hur kontakten med den extra vuxne ska se ur. Den extra vuxne ska kunna finnas där när barnet behöver som stöd och barnet ska även kunna sova över eller komma hem till sin extra vuxen för att göra läxor på en lugn och trygg plats, förklarar Linn Englund, verksamhetsledare på Maskrosbarn.

Under uppstart i fyra kommuner
Insatsen finns redan i Borås och Lidköping och är under uppstart i Sigtuna, Lindesberg, Vetlanda och Marks kommuner. Den är primärt avsedd för ungdomar mellan 13 och 18 år.

– Det vi har sett av en utvärdering som gjorts av Fou Nordväst är att insatsen gjort barnen mer delaktiga och att den gör skillnad.  Vi fick ett exempel från en kommun på en ungdomsom under lång tid haft kontakt med socialtjänsten och haft flera olika insatser. Men det var först med Extravuxen som man såg skillnaden i hens mående och att det gick bättre för hen skolan. Det är en insats som verkligen kan göra skillnad, säger Linn Englund.

Sigtuna kommun är i startgroparna med insatsen och har inlett rekryteringen av extra vuxna. Maria Nylander, enhetschef på mottagnings- och familjehemsenheten, hade kontakt med Maskrosbarn redan för två år sedan men hade inte möjlighet att starta upp arbetet med att implementera insatsen just då. Nu har implementeringen påbörjats och inom de närmaste månaderna hoppas Maria Nylander att tre till fyra ungdomar ska ha beviljats insatsen. Målsättningen är att Extravuxen ska bli en permanent insats om det första året slår väl ut.

Ungdomarna vill ha en annan vuxen
– Vi har sett att det finns en lucka, ett mellanrum, mellan öppenvårdsinsatser och placering där vi inte har tillräckligt med insatser idag. Jag tror mycket på Extravuxen. När man pratar med ungdomarna uttrycker de att de behöver en annan vuxen, någon som vågar prata om svåra saker, säger hon.

De som väljer att bli Extravuxna får en utbildning och handledning via socialtjänsten. I första ledet finns personalresurser avsatta för minst ett år framåt i tiden.

– Vi har bjudit in till en informationsträff, det är jättesvårt att säga hur stort intresset är. Till en början hoppas vi kunna få fyra Extravuxna.

Kraven på en Extravuxen är att man har en egen ordnad hemsituation med möjlighet att ta emot ungdomen i sitt hem vid behov samt tid och engagemang.

Föregående Nästa