Nytt stödmaterial ska öka barnets delaktighet

Högskolan i Väst ska ta fram ett bildstödmaterial för LSS-handläggare som ska stärka barnets delaktighet i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS.

Publicerad 8 november 2022
Martin Molin är projektledare vid Högskolan i Väst och jobbar med att ta fram information och bildstöd anpassat för barn i utredningsprocesser för LSS-insatser.

Vid Högskolan Väst pågår ett forskningsprojekt som handlar om hur barns delaktighet kan stärkas i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nyligen beviljades forskarna ett tilläggsbidrag från Forte för att nyttiggöra och sprida resultaten från det befintliga projektet Barns delaktighet i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS.

Barnanpassad information
– Ett preliminärt resultat vi ser i projektet är att barn behöver tydlig information och förståelse för vad som sker före, under och efter utredningsprocessen. Det verkar finnas ett påtagligt behov av såväl ett konkret och barnanpassat informationsmaterial, som ett bildstödsmaterial som LSS-handläggare kan använda sig av i kontakt med barn under utredningen. Därför vill vi, i samverkan med expertis vid DART i Göteborg, ta fram ett delaktighetsfrämjande bildstödsmaterial som LSS-handläggare kan använda sig av i olika faser av utredningsprocessen, säger Martin Molin, projektledare vid Högskolan i Väst.

Under projektets gång har forskarna uppmärksammat både behov och intresse hos LSS-handläggare att lära sig mer om kommunikativt stöd. Avsikten är att informations- och bildstödsmaterialet i grunden ska vara generellt men också flexibelt i bemärkelsen att det ska kunna anpassas till både kommunala förutsättningar och individuella önskemål, till exempel att bilder i ett så kallat "barnbrev" kan bytas ut till aktuell handläggare eller bild på lokal. Det saknas i allt väsentligt barnanpassade bilder i befintliga bilddatabaser för användning inom LSS-området. Exempelvis behöver nya bilder konstrueras för flera av insatserna som kan sökas enligt LSS, till exempel bilder för "LSS-handläggare", "bestämma" och så vidare.

Trygghet för både barn och handläggare
Målsättningen är bland annat att barnet ska bli tryggare och få bättre förståelse i samband med en LSS-utredning. I en förlängning kan LSS-handläggarna bli säkrare i sin yrkesroll när det gäller att möjliggöra barns delaktighet i utredningssamtalet och ges förutsättningar att bättre svara upp mot de lagstiftade intentioner som finns i Barnkonventionen samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föregående Nästa