Utbildningsmaterial med fokus på sexuella övergrepp mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med stöd av regeringen tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial med fokus på sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering, självskadebeteenden och utsatthet på nätet. Syftet är att öka kunskapen hos vuxna som möter barn och unga i sitt arbete och därmed ge stöd i kontakter med barn och unga.

Publicerad 14 november 2022
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram ett nytt stödmaterial för vuxna som möter barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, självskadebeteende eller utsatthet på nätet. Illustration: Allmänna barnhuset

– Barn och unga vill och behöver veta vad sexuella övergrepp är och vart de kan vända sig om de själva eller en kamrat skulle drabbas. Vuxna som finns i verksamheter som vänder sig till barn och unga kan spela en viktig roll för att förmedla den kunskapen. Vi hoppas att vårt material kan bidra till att stärka dig i den rollen, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola/förskola eller ideell sektor. Materialet består av korta informationsfilmer som är tre till sex minuter långa, med tillhörande diskussionsfrågor som bygger på resultaten av en forskningsstudie som finns sammanfattad i rapporten Det gäller en av fyra.

Materialet finns tillgängligt här och är helt gratis att ta del av. 

Föregående Nästa