Allt fokus på familjehemmet

På Familjehem i fokus jobbar konsulenter i tätt samarbete med psykolog för att ge familjehemmen de bästa verktygen för att klara sitt uppdrag. En del av dessa verktyg finns i den bok som företagets psykolog Lotta Forsberg tillsammans med socionomen Emma Fager lanserade i somras – ”En liten handbok i anknytning”.

Publicerad 23 januari 2019

– För oss är det viktigaste i verksamheten just det vi heter, att familjehemmet står i fokus, och att vi som jobbar här gör allt vi kan för att ge familjehemmet de bästa förutsättningarna att klara uppdraget oavsett hur komplicerat det är. Vårt mål är att ge varje barn bättre möjligheter till en ljusare framtid och att göra en verklig skillnad genom vår familjehemsverksamhet, säger Lotta Forsberg, psykolog på Familjehem i Fokus. 

Lotta Forsberg, psykolog på Familjehem i Fokus, har skrivit en bok med handfasta tips om anknytning.

Jobbar i team
Familjehemskonsulenterna jobbar tillsammans med psykolog för att kunna stötta familjehemmen på bästa sätt.
– Familjehemmen behöver känna att de har stöd i vardagen och att man kan ta upp allt med sin konsulent. Vi som team finns där för att hjälpa familjehemmen, jag finns i min tur till för konsulenterna för att vi ska kunna ge rätt hjälp till familjehemmen, säger Lotta Forsberg.

Skrivit bok
Hon har under de fyra år som hon jobbat i företaget utarbetat en ”verktygslåda” som används i handledningen av familjehemmen. En del av dessa finns presenterade i boken ”En liten handbok om anknytning” som gavs ut i somras och som Lotta skrivit tillsammans med socionomen Emma Fager. Boken kan köpas via Familjehem i fokus och belyser anknytning ur olika perspektiv, vilka teorier och kunskaper som finns och hur dessa kan komma barnen och familjerna till gagn. En viktig pusselbit för många familjehems vardag är att man har rätt verktyg för att kunna se bakom ett beteende och förstå vilket behov som är underliggande hos barnet.
– Det handlar mycket om att översätta teorier till handfasta verktyg och ge familjehemmen stöd i att hantera komplicerade situationer i sin vardag. Där fyller vi en viktig roll, säger Lotta Forsberg.
– Sunt förnuft och kärlek kommer man långt med, men det är inte alltid som det räcker. Många gånger behövs det även fördjupad kunskap och ibland behöver man få ta ett steg tillbaka och reflektera. Det är sådant som vi kan hjälpa familjehemmen med, fortsätter hon.

Fånga upp barnets signaler
Allra viktigast som familjehemsförälder är att kunna ge barnet en trygg bas och fånga upp människans allmänmänskliga behov, vilket bland annat rör sig om både självständighet och samhörighet.
– Många som blivit placerade har tappat tron på samhörighet och där kan vi jobba med verktyg för att få dem börja förstå att de kan känna samhörighet igen och att ge familjehemmet verktyg för att kunna fånga upp de signaler som kommer från barnet. Dessa signaler kan vara väldigt varierade, ibland kan det ta sig ut som ilska eller frustration när det egentligen handlar om att till exempel samhörighetsbehovet inte har varit tillgodosett, säger Lotta Forsberg.

Familjehem i fokus

Sedan 2008 har vi erbjudit kvalitativa familjehemstjänster med fokus på södra och västra Sverige. Vårt mål är att ge varje barn bättre möjligheter till en ljusare framtid och att göra en verklig skillnad genom vår familjehemsverksamhet. Välkomna att kontakta oss!

info@familjehemifokus.se
040-231730
www.familjehemifokus.se
Läs om oss på Familjehemsbanken

Ann-Louise Larsson
Föregående Nästa