Örebro satsar på mentorer för familjehem

Sedan juni i år erbjuder Örebro kommun alla nya familjehem i kommunen tillgång till en mentor i form av ett mer erfaret familjehem. "Vi vill ta vara på de erfarenheter och kunskaper som våra familjehem har som haft många och långa uppdrag hos oss", säger familjehemssekreterare Sandra Pehart.

Publicerad 28 september 2023
Familjehemssekretare Sandra Pehart på Örebro kommun håller i mentorssatsningen för familjehem.

Örebro kommun har sedan några år deltagit i ett samverkansnätverk av flera kommuner i Sverige som tillsammans tittat på mentorskap för familjehem, med den amerikanska The Mockingbird Family model som förlaga. I nätverket har bland annat Stockholms stad ingått, som också erbjuder mentorstöd sedan något år tillbaka.

– När vi har frågat våra familjehem om vad de vill ha mer av från oss har mentorstöd varit ett tydligt önskemål. Mentorerna ska stötta nya familjehem i sitt uppdrag och kunna bidra med en annan typ av stöd än vad familjehemssekreteraren kan göra, säger Sandra Pehart.

Hon understryker att stödet från en mentorsfamilj blir ett viktigt komplement till stödet från familjehemssekreteraren och det ena utesluter inte det andra.  

– Vi bidrar på olika sätt till att stötta familjehemmen i sitt uppdrag. 

– Familjehemsuppdragen kan vara krävande. Vi har fått väldigt positiv respons så här långt och våra mentorfamiljer har uttryckt att det här är något som de själva hade velat ha när de var nya som familjehem.

Bollplank för nya familjehem
Mentorerna blir ett slags bollplank men också någon att prata av sig hos och någon som kan ge bekräftelse och dela med sig av egna erfarenheter.

Örebro kommun har idag fem mentorsfamiljer, som kan ha upp till tre familjehem var som de är mentorer åt.

– Det var inte svårt att rekrytera mentorer, många av dem har varit med oss sedan vi började arbetet för ett år sedan och visat intresse, säger Sandra Pehart.

Sedan juni i år erbjuds alla nyblivna familjehem i Örebro kommun stöd av mentorer från ett mer erfaret familjehem. 

Tanken är att erbjuda alla nya familjehem möjlighet till en mentorfamilj men även befintliga familjehem som av olika anledningar känner behov av stöd från ett mer erfaret familjehem har möjlighet att få tillgång till en mentor.

– Familjerna bestämmer hur och när de vill hålla kontakt. En del har träffats flera gånger, andra har inte haft lika mycket kontakt. I vissa familjehem är båda familjehemsföräldrarna mentorer. Vi har både män och kvinnor som är mentorer, säger Sandra Pehart.

Förhoppning om permanent insats
Projektet i Örebro kommun pågår till och med sista november i år, men förhoppningen är att det ska bli en permanent insats.

– Vi har inte satt någon tidsgräns för hur länge man kan ha en mentor, men det tar ett tag att lära känna varandra och bygga upp en relation där man vågar höra av sig och be om det stöd man behöver. 

Föregående Nästa