Maria vill öka förståelsen för hur övergrepp påverkar med ny bok

Maria Lundberg utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa under hela sin uppväxt. Hon hoppas med sin bok ”Du ska inte bära skammen för det som hänt” öka förståelsen för det som de som utsätts för övergrepp, är med om.

Publicerad 13 september 2023
Maria Lundberg är aktuell med boken "Du ska inte bära skammen för det som hänt" som handlar om de övergrepp hon blev utsatt för som barn. Foto: Studio Dittmer

Under hela sin uppväxt utsatte Maria Lundbergs pappa henne för sexuella övergrepp. ”Det finns inte en enda plats i vårt gula hus där jag inte har varit utsatt för ett övergrepp. Inte ett rum, inte en enda fri yta”, skriver hon i den nya boken bok ”Du ska inte bära skammen för det som hänt” som precis kommit ut på Ordberoende förlag.

När Maria var 17-år gick hon ner mycket i vikt och fångades då upp av skolsköterskan. Tillsammans med skolkuratorn gjordes en orosanmälan till socialtjänsten, Maria placerades i familjehem och pappan greps av polis och blev senare dömd för övergreppen.

Svårt att acceptera
Den traumatiska barndomen har påverkat Marias vuxna liv och kommer fortsatt som hon själv beskriver det att genom hela livet vara hennes största sårbarhet. Idag har hon slutat med terapi och är fri från den skuld och skam som hon burit på under hela sitt liv. I terapin jobbade Maria mycket med acceptans och medkänsla. Att inte förneka det hon varit med om för sig själv utan istället våga se på verkligheten som den verkligen var och ha medkänsla med sig själv.

– Det här med acceptans var jättesvårt, vi fick lägga ner det tag och sedan försiktigt ta upp det igen. Jag är jätteglad att jag kom till en terapeut med kunskaper inom DBT, det hjälpte mig.

Maria Lundberg är socionom och undervisar på socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Hon brinner för barns uppväxtvillkor och vad våld gör med barns utveckling. Foto: Studio Dittmer

Maria Lundberg är utbildad socionom och har jobbat på utredningsenheten inom socialtjänsten med barn och unga. Nu har hon precis börjat en ny tjänst som universitetsadjunkt på Mälardalens universitets socionomutbildning.

– Jag har alltid brunnit för barns uppväxtvillkor och vad våld gör med barns utveckling. Ett medskick till alla som jobbar med barn inom socialtjänsten är att våga ställa svåra frågor – det finns ingen fråga som är svårare än den verklighet som barnen redan lever i.

Få fler att agera
I boken delar Maria Lundberg med sig av många detaljer från sin barndom. En del av texterna har tidigare varit publicerade på hennes blogg, https://livetpasoc.wordpress.com/, andra är nyskrivna specifikt för boken.

– Psykoterapin blev en aha-upplevelse för mig att det här går ju faktiskt att prata om. Men det är ofta väldigt ångestladdat, jag kände att det här behöver vi prata om i samhället. Då tog jag kontakt med ett förlag och de ville ge ut min bok, berättar hon.

Boken är specifikt skriven i syfte att uppmana fler modiga vuxna som inte har anmälningsplikt att agera på barn som far illa. Maria Lundberg hoppas också att boken ska öka förståelsen hos yrkesverksamma inom exempelvis socialtjänsten för hur svårt det kan vara att hantera övergrepp för den som blir utsatt.

– Det är en bok som alla borde läsa, säger hon.

Fler böcker kommer
Fler böcker från Maria Lundberg är att vänta framöver. Hon har kontrakt med ett annat förlag på ytterligare två böcker, en av mer självbiografisk karaktär och en roman om socialtjänstens arbete.

– Inget releasedatum är satt ännu. Kanske blir någon av dem klar under nästa år. 

Föregående Nästa