Vill forska om familjehemsfokuserad traumabehandling för små barn

På Ericastiftelsen i Stockholm planeras för ytterligare forskning kring traumabehandling för små barn, med fokus på familjehemsplacerade barn. Tidigare erfarenheter visar att CPP-metoden passar särskilt bra för just familjehem.

Publicerad 19 april 2021
En pojke och flicka som ritar familj En pojke och flicka som ritar familj
Ericastiftelsen i Stockholm planerar för att forska kring traumabehandlingen CPP för barn 0-6 år och med särskilt fokus på familjehemsplacerade barn.

2019 skrev familjehemmet.se om den nya behandlingsmetoden CPP, Child- Parent Psychotherapy, som Ericastiftelsen utbildar i. Det är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt i Sverige att jobba med samspelet mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i åldrarna 0-6 år som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp, omsorgssvikt, olyckor eller katastrofer.

Anna Norlén, verksamhetschef vid Ericastiftelsen. Foto: Anna von Brömssen

– Samtidigt som vi nu utbildar samlar vi också in data och analyserar vad vi får för resultat av metoden i en pågående studie. Något som vi märkt är att den här metoden fungerar väldigt bra för familjehemsplacerade barn. CPP fokuserar på det som varit jobbigt och samtidigt hjälper till att hitta sätt för att skapa lugn och trygghet, säger Anna Norlén, verksamhetschef för Ericastiftelsen och doktorand i det pågående forskningsprojektet som sker i samverkan med Karlstads universitet.

Riktar sig till förskoleålder
Fokus i CPP ligger på att återupprätta eller stärka och utveckla anknytningen mellan barn och förälder/omsorgsgivare med fokus på trygghet och tillit. Eftersom modellen riktar sig till barn i förskoleåldern, 0-6 år, är grunden lek. Genom lekfulla former försöker terapeuten stödja barnet och omsorgspersonen att sätta ord på eller på andra sätt uttrycka vad man har varit med om. Målet är att föräldern och barnet ska få det bättre tillsammans; att hjälpa föräldern/omsorgsgivaren att förstå barnets beteende, reaktioner och kommunikation så att den vuxne kan möta barnet på ett utvecklingsfrämjande sätt.

Hittills har ett begränsat antal familjehem genomgått CPP-behandling och fortfarande är metoden under utveckling och spridning i Sverige. Anna Norlén hoppas på ytterligare forskningsanslag för att fortsätta metodutvecklingen och anpassa den mer specifikt efter familjehemmens behov.

– Familjehemmen får en annan bild av vad det placerade barnet bär med sig och samtidigt verktyg för att trygga barnet. Vi jobbar även mycket med att ge de vuxna stöd med den här metoden, säger Anna Norlén.

Spridd missuppfattning att små barn inte behöver behandling
I dagsläget existerar fortfarande en spridd uppfattning i samhället om att små barn inte påverkas av trauman och därför inte behöver behandling, vilket är helt fel enligt Anna Norlén.

– Det finns tyvärr en förlegad syn på att små barn inte tar allvarlig skada av, minns eller kan uttrycka sig om svåra händelser och därmed inte behöver traumabehandling. Det är helt felaktigt. Modern forskning och kunskap visar bland annat att svåra påfrestningar tidigt i barndomen kan påverka ett litet barns omogna hjärna på ett sätt som lämnar betydande negativa spår i barnets fortsatta utveckling. Det kan i värsta fall ha långtgående konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa för resten av livet, säger Anna Norlén.

Föregående Nästa