Ny bok ska ge både verktyg och stöd åt familjehem

Genom att möta barnet med pedagogiska stödinsatser som bygger på en förståelse för barnet kan barnets stress minska, välbefinnandet öka och en positiv utveckling möjliggörs. I boken ”När samhället är förälder” som bland annat riktar sig till familjehemsföräldrar, går författarna igenom en rad metoder och tips.

Publicerad 22 april 2021
Annelie Karlsson och Jennie Linde har skrivit den nya boken "När samhället är förälder".

Annelie Karlsson och Jennie Linde är specialpedagog respektive pedagog som jobbar med att utbilda och handleda personal som möter personer med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. I den nya boken ”När samhället är förälder” vill de visa på olika pedagogiska metoder som kan hjälpa bland annat familjehemsföräldrar i kontakten och kommunikationen med sitt barn.

När samhället är förälder ges ut av Studentlitteratur.

– Dels tänker vi att man som familjehemsföräldrar ska få ytterligare verktyg för att vässa argumenten om hur stora krav som är lämpliga att ställa på barnet, i kontakten med skola och andra i sin omgivning och dels verktyg och en tydlig pedagogik som är användbar i vardagen för att minska barnets stress och främja barnets utveckling, förklarar Annelie Karlsson.

Kapitel för familjehemsföräldrar
Med boken hoppas de att även kunna ge hopp och mod även till dem som tar hand om de barn som har störst behov av stöd och som annars riskerar att upplevas för svåra, så att de i sin tur ska kunna visa barnen att de orkar och står ut. För att klara det krävs mycket förståelse kring barnets sårbarhet och varför barnet agerar som det gör.

– I det dagliga mötet med placerade barn behövs många pedagogiska verktyg för att göra vardagen hanterbar och begriplig. För att kunna vara mottaglig för såväl skolans undervisning som planerade insatser så behöver de unga först få möjlighet att minska sin stress. För unga med psykisk ohälsa, trauma och neuropsykiatriska diagnoser är det svårt att vara mottaglig när stressläget i kroppen är för högt, säger Jennie Linde.

Metoderna som presenteras i boken utgår från de placerade barnens perspektiv och går helt i linje med Barnkonventionen. Ett kapitel är speciellt tillägnat just familjehemsföräldrar.

– Men vi hoppas förstås att familjehemsföräldrarna vill läsa och drar nytta av hela boken, säger författarna.

Exempel från vardagen
Det finns många situationer och exempel hämtade från vardagen. Varje kapitel avslutas dessutom med reflektionsfrågor. Frågorna kan med fördel användas i familjehemmens handledning, i familjehemsutbildningar eller i olika sammanhang där familjehem träffar varandra.

– Vi planerar också att genomföra ett antal föreläsningar kopplade till boken och där hoppas vi förstås att familjehem ska vilja vara med och lyssna, säger Jennie Linde.

Föregående Nästa