Mentorsfamiljer ger familjehem stöd, avlastning och kollegialt nätverkande

2020 startades ett projekt i Stockholms stad där familjehem erbjöds extra stöd och hjälp från andra erfarna familjehem genom så kallade mentorsfamiljer. Nu har projektet permanentats och ytterligare en mentorsfamilj har rekryterats.

Publicerad 5 juni 2023
Stockholms stads mentorsprogram för familjehem har permanentats. Här kan familjehemmen få stöd och hjälp av erfarna kollegor både dagtid, kvällar och helger. Mentorn är aldrig längre än ett samtal bort. Foto: Shutterstock

Stockholms stads idé är inspirerad av en engelsk modell som uppvisat lyckat resultat av att ge stöd via erfarna hem, där familjehemmen kunde lära av varandra och mentorsfamiljernas erfarenheter och kunskaper upplevdes som värdefulla. För tre år sedan startade Stockholms stad ett projekt där två mentorsfamiljer rekryterades för att kunna vara stöd åt upp till 10 familjehem vardera. Familjehemmen i mentorprogrammet bildade även ett nätverk för att ytterligare kunna lära av varandra. Mentorsfamiljerna är kontrakterade som jourhem inom Stockholms stad och ska vid behov kunna ta hand om familjehemmens placeringar som avlastning upp till en helg i månaden.

– Från början fick mentorsfamiljerna två familjehem vardera, men fler har kopplats på efter hand. Alla som är familjehem åt Stockholms stad och vill ingå i ett nätverk har möjlighet att söka till mentorprogrammet. Hittills har vi inte behövt säga nej till någon, säger Sanna Wahanta, som är ansvarig för mentorprogrammet på Stockholms stad.

Mentorsfamiljerna ska vara tillgängliga för att ge stöd och råd till familjehemmen såväl dagtid som kvällar och helger, men ersätter inte den handledning som socialtjänsten står för. De ska även regelbundet träffa familjehemmen och minst en gång per termin bjuder staden in alla familjehem i mentorprogrammet till en gemensam träff.

Sanna Wahanta är ansvarig för mentorprogrammet för familjehem i Stockholms stad. 

– Vid årsskiftet utökade vi med en tredje mentorsfamilj.  Vi har nu två kvinnor och en man som fungerar som mentorer och de bor norr respektive söder om staden. I dagsläget räcker det, men skulle behovet bli större får vi se om det blir aktuellt att rekrytera fler.

Många har varit nyfikna på Stockholms stads modell och Sanna får ofta frågor från kollegor i andra kommuner om hur de gjort. Hon hoppas nu att stadens arbete ska få spridning till fler kommuner, eftersom både familjehem och mentorer har mycket positiva upplevelser och ”orkar vidare” när det känns tungt tack vare att det finns någon att höra av sig till i alla lägen.

– Hur ofta familjerna har kontakt och under hur lång tid, varierar. Om det hänt något kan det hända att de hörs flera gånger om dagen, annars kanske ett par gånger i månaden. Ofta stannar familjerna i mentorprogrammet mellan sex månader och upp till ett år, men vi har inte satt någon tidsgräns. Om placeringen upphör har vi sagt att man får stanna i programmet upp till en månad efteråt. Totalt har vi haft kontakt med ett fyrtiotal familjehem sedan start, säger hon.

Sweco har utvärderat mentorprogrammet och konstaterar att familjehemmen upplevt att de fått mer stöd och att stödet varit utformat efter deras behov samt att kollegialt utbyte i nätverket varit viktigt. Familjehemmen har känt sig mindre ensamma när de har haft möjlighet att träffa och lära känna andra i samma situation, vilket varit värdefullt.

För mentorerna har det varit givande att se familjehemmens utveckling och hur de har kunnat göra skillnad för både familjehem och de placerade barnen.

Föregående Nästa