Stödmaterial för biologiska syskon klart

Räddningsmissionen har med stöd av Allmänna arvsfonden tagit fram ett stöd och kunskapsmaterial för de biologiska barnen i familjehem. – Det blev väldigt tydligt under projektets gång att här fanns en kunskapslucka, säger projektledare Annika Leckström.

Publicerad 19 juni 2023
Biologiska syskon i familjehem behöver rätt stöd och kunskap. Därför har Räddningsmissionen tagit fram stöd- och kunskapsmaterialet "Syskonstödet". Foto: Pixabay

Många gånger beror sammanbrott i familjehem på att situationen inte fungerar för de biologiska barnen i familjen. Med rätt stöd, kunskap och förväntningar kan antalet sammanbrott minska, menar Räddningsmissionen som nyligen lanserat det nya kunskaps- och stödmaterialet riktat till biologiska barn i familjehem. Materialet finns samlat på www.syskonstödet.se, och är gratis och tillgängligt för alla. 

Annika Leckström, familjehemskonsulent/projektledare på Räddningsmissionen som varit med och tagit fram Syskonstödet. 

Syftet med materialet är att skapa en känsla av sammanhang och delaktighet, och på så sätt stärka tryggheten och stabiliteten i familjen. Projektet startade i januari 2021 ur ett möte med biologiska barn i ett par familjehem och har därifrån vuxit till ett kunskapsmaterial med texter, broschyrer och filmer som ungdomarna själva kan ta del av samt gruppstödsmaterial och tips och samtalsunderlag för socialtjänsten och för föräldrar.

Rätt kunskap från början
– Vi hade några familjer som var nya i sina uppdrag och barnen i familjehemmen tyckte att det var utmanande. Vi bjöd då in ungdomarna till en träff och det blev ett så fint och givande möte! Där och då föddes tanken om att skapa ett material för gruppträffar och enskilda samtal med de biologiska barnen i fokus, berättar Annika Leckström, projektledare och familjehemskonsulent.

Materialet riktar sig både till befintliga familjehem och till dem som vill bli familjehem. Att gå in med rätt förväntningar, kunskap och stöd redan från början ger möjligheter till bättre relationer mellan familjehemmet och den placerade. Annika Leckström påtalar även vikten av att involvera barnen i familjen och att se dem också som omsorgsgivare.

Se syskonen som omsorgsgivare
– Ofta exkluderas barnen ur vården, vi behöver börja se dem som viktiga omsorgsgivare i familjehemmet, lyssna på dem och uppskatta dem, säger hon. 

– Syskonstödets kunskaps- och stödmaterial finns även på Socialstyrelsens kunskapsguide, vilket är en väldigt tydlig markering om att vi måste uppmärksamma denna målgrupp framöver, tillägger Annika Leckström.

Föregående Nästa