Politiker ska få bättre koll på barnkonventionen

Förtroendevalda politiker ska få bättre koll på vad ett barnperspektiv innebär och konkreta verktyg för att kunna omsätta barnkonventionen i politiska beslut. Detta genom en ny utbildning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset startat i samarbete med SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Publicerad 26 juni 2023
Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska utbilda landets politiker i barnkonventionen och vad ett barnperspektiv innebär. Foto: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Vi är väldigt glada över att kunna arrangera de här utbildningarna tillsammans med SKR, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Genom åren har vi sett flera exempel på hur viktiga och praktiska lösningar, väl genomarbetade och underbyggda förslag, fastnar eller avslås i nämnderna. Barnkonventionen är lag och ska följas, men utan rätt kunskaper kan det ibland bli fel. Det vill vi ändra på nu, fortsätter hon.

Det första utbildningstillfället hölls i samband med Barnrättsdagarna i Karlstad nyligen och intresset var stort. Ett 60-tal politiker från kommuner och regioner i Värmland med omnejd hade samlats för att lära sig mer om hur barnkonventionen kan omsättas i praktisk politik och få insikt i vad ett barnperspektiv faktiskt innebär. 

Kenneth Johanneson, ordförande i regionfullmäktige Värmland, höll inledningsanförandet under utbildningsdagen. 
– Jag tycker det var ett bra initiativ och värdefullt också med tanke på att demokratiberedningen i Region Värmland har barnrätt som prioriterat område. Förutom utbildning vill vi hitta kreativa sätt att utveckla medborgardialog med unga samt förbättra informationen om Region Värmland för unga som målgrupp, säger han.

Nästa utbildningstillfälle äger rum i september. Utbildningen ges under två halvdagar. 

Föregående Nästa