Västerås inrättar nytt barnrättsverktyg

Västerås stad har lanserat ett nytt barnrättsverktyg som alla medarbetare som jobbar med barn ska kunna använda sig av. Barnrättsverktyget består av tre metoder för att bedöma barnets bästa. Metoderna innehåller instruktioner som steg för steg hjälper medarbetaren att bedöma barnets bästa.

Publicerad 7 juli 2023
Västerås stads nya barnrättsverktyg ska säkerställa att barnets bästa tillgodoses i alla kommunala beslut.

Det nya barnrättsverktyget riktar sig till Västerås stads medarbetare som utreder eller fattar strategiska beslut som rör barn direkt eller indirekt, men ger också vägledning för den medarbetare som fattar individuella beslut som rör barn. Barnrättsverktyget finns tillgängligt för kommunens alla medarbetare via intranätet. 

– Lite mer än tjugo procent av barnen i Västerås är 0-18 år gamla. Därför är det självklart att vi ska inkludera barnrättsperspektivet i alla beslut vi tar. Vi ska alltid ha bästa möjliga möte med barn. Med det här verktyget vill vi sänka trösklarna när tjänstemän fattar beslut, det ska vara lätt att göra rätt, säger Maria Schillaci, strateg barnrätt och demokrati, stadsledningskontoret.

Verktyget består av tre olika metoder för att bedöma barnets bästa. Metoderna innehåller instruktioner som steg för steg hjälper medarbetaren att bedöma barnets bästa. Barnrättsverktyget ger exempel på i vilka typer av ärenden de olika metoderna är aktuella. Medarbetaren behöver alltid göra en egen bedömning av vilken metod som är lämplig och rimlig. När medarbetarens utredning väl är genomförd kommer det viktigaste steget – att se till att kunskapen om barnets bästa blir en del av det fortsatta arbetet.

Maria Schillaci och Vicki Skure-Eriksson visar barnrättsverktyget. Foto: Västerås stad 

Alla beslut som påverkar barn direkt eller indirekt ska gå i linje med barnkonventionslagen. Det innebär att barnets eller barnens bästa ska prövas och vägas in det i beslutet. Barnets bästa ska integreras med det arbete som redan görs.

Det är inte alltid lätt att avgöra om och hur ett ärende berör barn. Vissa frågor är självklara - till exempel när det kommer till frågor om förskolan eller fritidsklubbar - medan andra frågor rör barn på ett mer indirekt sätt. Det är viktigt att fundera igenom detta ordentligt innan medarbetaren väljer på vilket sätt barnets bästa så synliggöras och vilken av metoderna som passar just detta ärende. 

– Barnkonventionen har varit lag i Sverige sedan 2020 och med hjälp av det här barnrättsverktyget ligger Västerås stad i framkant med hur vi arbetar för att barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet alltid ska finnas med i beslut som direkt eller indirekt berör barn. Det är viktigt att ansvariga förtroendevalda politiker i de olika nämnderna trycker på så att vi verkligen använder det här verktyget som nu är framtaget, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden.

Föregående Nästa