Vanlig frågor

Hur anmäler jag intresse för uppdrag?

Du kan registrera dig hos oss i Familjehemsbanken, i din kommun och/eller hos företag. Läs mer…

Vilka krav finns det?

Du är en trygg person med ett överskott av tid, värme och tålamod. Du har ett rum ledigt och är positiv till samarbete med socialtjänst och föräldrar. Läs mer…

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Vid en VÖF blir man särskilt förordnad vårdnadshavare och får det juridiska ansvaret för barnet. Läs mer…

Hur deklarerar man som familjehem och jourhem?

Här finns information om hur du deklarerar som familjehem, jourhem och kontaktfamilj. Läs mer...

Jag vill bli familjehem till ett specifikt barn

Om barnet redan är aktuellt inom socialtjänsten så vänder du dig och barnet (om det är möjligt) till barnets handläggare hos socialtjänsten och berättar att barnet vill bli placerat hos dig. Det görs en bedömning av barnet situation och hur det mår. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av socialtjänsten.

Om barnet ännu inte är aktuellt inom socialtjänsten men kanske mår dåligt i sin hemmiljö så är det socialtjänsten i den kommun som barnet bor i som man vänder sig till. Det är också bra om barnet kontaktar socialtjänsten och berättar att det inte mår bra och skulle vilja få komma till dig. När socialtjänsten får information om att ett barn far illa så görs alltid en bedömning om det ska inledas en utredningen eller inte. Mer information kring hur det går till om en utredning inleds, får du av socialtjänsten.

Vem är tillsynsmyndighet för socialtjänsten?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för bl.a socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller.

Mer information finns på IVO´s hemsida.