Synnedsättning

Vad är synnedsättning?
Att ha problem med synen är inte ovanligt. Många ser dåligt på nära eller långt håll redan i tidig ålder och behöver linser eller glasögon. Synnedsättning hör också till det normala åldrandet men kan även bero på sjukdom.

När synen blir sämre beror det oftast på brytningsfel, en ögonsjukdom, skador eller andra sjukdomar. Närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet är exempel på brytningsfel. Är du närsynt har du svårt att se på långt håll, är du översynt är det tvärtom, du ser sämre på nära håll. Astigmatism innebär att du ser dubbelt. Svårigheten för ögat att ställa om skärpan mellan att se på långt och kort avstånd ökar med åldern. Du får svårare att se det som är nära och du kan behöva läsglasögon.

Det finns flera olika ögonsjukdomar som påverkar synen. De vanligaste är grå starr som beror på att ögats lins åldras och blir grumlig. För att förbättra synen krävs en operation. Grön starr, eller glaukom, är allvarligare och behöver livslång behandling med ögondroppar. En vanlig orsak till att äldre ser sämre är förändringar i gula fläcken och då hjälper inte glasögon. Andra sjukdomar som kan ge synnedsättning är t ex diabetes. Synen kan också försämras om du får en akut ögonskada, t ex ett slag, ett rivsår eller en flisa i ögat.

Stöd och hjälp
Om du märker att du ser sämre kan du kontakta en optiker som kan prova ut lämpliga kontaktlinser eller glasögon. Är du orolig för din syn kan optikern eller läkaren på din vårdcentral ge dig en remiss till ögonläkare.

Är din syn så dålig att du har svårt att läsa utan glasögon har du rätt till hjälpmedel. Dessa får du via en syncentral som gör en bedömning av dina behov. Stödet kan vara att få hjälp att träna sig att klara sig i vardagen, t ex använda vit käpp eller röra sig med hjälp av GPS eller ledarhund. Du kan också få hjälpmedel utprovade, t ex talböcker och taltidningar, speciella förstoringsglas, få hjälp med punktskrift eller större text på datorskärmen. För den som är helt utan syn finns program som läser text på dator och mobil. Utbudet och kostnaden kan variera mellan olika landsting.

Du kan också ha rätt till färdtjänst och ledsagning. Är du anställd kan du få hjälp genom försäkringskassan eller arbetsförmedlingen så att du kan fortsätta arbeta. Arbetsplatsen kan anpassas och det finns lönesubventioner och stöd till personligt biträde.

Att leva med synnedsättning
Förmågan att anpassa sig till ett liv med synnedsättning beror på flera saker, egen motivation, sammanhang, ålder, graden och hastigheten i nedsättningen och vilket stöd och vilka hjälpmedel som finns till hands. Många kan leva ett gott liv med rätt hjälp.

Den som ser dåligt eller är blind är mer beroende av sitt minne och att ha ordning och reda omkring sig hemma och på arbetsplatsen. Om föremål är märkta och logiskt placerade blir de lättare att hitta.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen är utformad utifrån personens behov och förutsättningar. Idag arbetar personer med synnedsättning arbetar inom flera olika yrken. Utvecklingen inom den digitala informationstekniken har haft stor betydelse. Om du upplever att du blivit särbehandlad på ett negativt sätt på grund av din synnedsättning kan det vara diskriminering och du kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen.

Tips om bemötande

  • Fråga ”Vill du ha hjälp med något?” istället för att fråga hur mycket personen ser.
  • Respektera om någon inte vill ta emot din hjälp.
  • Säg hej om en person med synnedsättning kommer in i rummet och berätta när du lämnar rummet.
  • Tala direkt till en person med vit käpp och flytta inte käppen så att personen som använder den inte hittar den.
  • Prata inte med en ledarhund utan tillåtelse.
  • Om du ledsagar, gå lite framför den som ledsagas. Då får personen information automatiskt, t ex om en trappa eller en kant. Fråga hur den som ledsagas vill ha det.

Källa/Länkar

1177 - Synnedsättning
1177 - Att få synhjälpmedel
1177 - Att vara blind, Pelles berättelse
Synskadades Riksförbund - Leva med synnedsättning
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning