Bris öppnar fysiska stödmottagningar

Med start i Stockholm och Malmö öppnar Bris nu fysiska mottagningar dit barn kan vända sig för ett nära och individuellt anpassat stöd. Senare under året öppnas mottagningar även i Linköping, Göteborg och Umeå.

Publicerad 20 maj 2021
Bris öppnar nu fysiska mottagningar dit utsatta barn kan gå för att få stöd och hjälp. De första två mottagningarna öppnar i Stockholm och Malmö. Foto: Bris

Den fysiska stödverksamheten vänder sig till barn i särskilt utsatta situationer, till exempel barn som bor i familjehem, har en förälder som missbrukar eller har psykisk ohälsa, barn som lever med våld och barn som varit med om krig eller har befunnit sig på flykt. Stöd ges alltid på uppdrag av barnet själv, men kan involvera fler personer i barnets närhet och även andra myndighetskontakter.

– Vi vet att det kan vara svårt för ett barn att navigera bland de olika samhällsinsatser som finns, och att alla barn inte alltid får det stöd de har rätt till. Brismottagningarna finns för att kunna erbjuda barn ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov och för att minska risken att barn i en svår livssituation faller mellan samhällets stolar, säger Sofia Grönkvist, enhetschef vid stöd och utbildning på Bris.

På varje Brismottagning arbetar kuratorer som tillsammans med barnet kan hitta sätt att förändra det jobbiga. Det kan vara genom individuella samtal, genom familjestöd eller att de som arbetar på Brismottagningen kan följa med barnet på möten med till exempel socialtjänsten, skolan eller sjukvården. Det kan också handla om att hjälpa och guida barn vidare till rätt insatser utifrån barnets behov. På Brismottagningarna erbjuds professionellt stöd, men inte vård eller behandling.

Sedan tidigare erbjuder Bris även gruppstödsverksamhet runt om i landet för barn och familjer där de kan träffa andra som har liknande erfarenheter. Även denna verksamhet kommer att utgå från Brismottagningarna framöver. Att få stöd via Bris är frivilligt och kostnadsfritt för barnet.

– Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Den här verksamhetsutvecklingen har möjliggjorts med finansiellt stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse, och utformningen av Brismottagningarna har gjorts med stöd från Ikea. Tack vare detta kommer fler barn att få tillgång till professionellt stöd, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

 

Föregående Nästa