Barnkoalitionen vill se krafttag mot sexuella övergrepp mot barn

Tillsammans hoppas det nystartade nätverket Barnkoalitionen kunna lyfta ämnet sexuella övergrepp mot barn högre på den politiska dagordningen för att få till de förändringar som krävs. Bakom initiativet står de två ideella föreningarna Paraply och Tre ska bli noll.

Publicerad 24 maj 2021
Barnkoalitionen vill ta krafttag mot sexuella övergrepp mot barn.

Trots att så många som en av tio i grundskoleålder utsätts för sexuella övergrepp saknas både en nationell handlingsplan och finansiella medel för de organisationer som arbetar mot övergrepp på barn i Sverige. Detta vill Barnkoalitionen ändra på.

– Vi ska bedriva riktat påverkansarbete och ligga på politikerna tills de tar beslut i de här frågorna. Det här måste få ett slut, säger Selma Koso, grundare och ordförande för den ideella föreningen Paraply som arbetar både med opinionsbildning, kunskapshöjande insatser och stöd till utsatta.

Selma Koso är grundare av föreningen Paraply och en av initiativtagarna till Barnkoalitionen. 

Saknar nationell handlingsplan
Barnkoalitionen kommer jobba nära problemet och lyfta vikten av att erkänna sexuellt våld mot barn som ett enskilt samhällsproblem - idag ses det som ett bihang till andra samhällsproblem såsom våld mot kvinnor. I dagsläget finns det heller ingen särskild handlingsplan som fokuserar enbart på detta problem, men det är något Barnkoalitionen ska arbeta för att ändra på.

De primära frågorna som står i fokus just nu för Barnkoalitionen är:

• Belastningsregistrets brister
Utdrag från belastningsregistret begärs på arbetsplatser där man är i kontakt med barn. Därför är det problematiskt att det brott som retuscheras snabbast från registret är just sexualbrott mot barn. Detta gör att förövare snabbt kan närma sig barn igen fysiskt, trots att det gått kort tid sedan de dömts för sexualbrott. Barnkoalitionen vill att dessa brott ska stå kvar längre i registret för att utdraget ska kunna fylla dess rätta funktion.

• Bredare stöd för utsatta
Idag är belastningen stor på de organisationerna med utvecklat stöd för utsatta. Platser för stöd är svåra att tillhandahålla med; det är många stödsökande och det skulle behövas fler platser för att tillgodose alla. Barnkoalitionen vill driva på arbetet för att utveckla bredare verksamhetsstöd, så alla som behöver får stöd utan att en måste vänta en längre tid i kö.

• Nationell handlingsplan och statligt anslag för arbete mot sexuella övergrepp
Idag saknas en nationell handlingsplan samt statlig finansiering av preventiva insatser mot sexuella övergrepp. Ett samhällsproblem av den här magnituden, som sexuella övergrepp är, kan inte enbart lösas med ideella krafter, det behövs nationell styrning och riktade resurser för att på allvar få den samhällsförändring som behövs och samtidigt nå målen i barnkonventionen och agenda 2030.

Öppet för alla
Barnkoalitionen bildades i mars och har idag åtta anslutna föreningar, men välkomnar alla som brinner för frågan att ansluta sig till nätverket.

– Istället för att stå och skrika på var sitt håll gör vi det tillsammans och hoppas att vi på så sätt når fram och kan göra skillnad, säger Selma Koso och Farhad Mazi, Tre ska bli noll. 

Båda två hade under en längre tid känt behov av ett nätverk för alla som jobbar med området sexuella övergrepp mot barn och när Selma Koso, Paraply och Farhad Mazi, Tre ska bli noll, kom i kontakt med varandra under ett webbinarium slog de slag i saken.

Läs mer om Barnkoalitionens arbete på barnkoalitionen.se

Farhad Mazi, Tre ska bli noll, är engagerad i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn och medgrundare till Barnkoalitionen. 

Fakta: Sexuella övergrepp mot barn

År 2020 ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (BRÅ, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort och undersökningar visar att det rör sig om 452 000 barn som utsätts för sexualbrott varje år (NTU, 2020). Sexuella övergrepp går att förebygga och det finns hjälp att få för de som överlevt övergrepp. 

Föregående Nästa