Fler samtal än någonsin till Bris

Allt fler barn och ungdomar ringer till Bris om våld, övergrepp och kränkningar. Även samtal som handlar om allvarlig psykisk ohälsa har ökat. Under jullovet kontaktade fler barn än någonsin Bris.

Publicerad 17 januari 2023
Bris har tagit emot närmare 2 400 samtal under jullovet. Det är en ökning med nästan 20 procent jämfört med för ett år sedan. Foto: Shutterstock

Jämfört med ett år tidigare har Bris under det senaste jullovet tagit emot nästan 2 400 samtal från barn och ungdomar, det är 19 procent fler än förra jullovet.

– Vi vet att julledigheten kan vara extra svårt för en del barn. När skolan stänger och fritidsaktiviteterna har uppehåll försvinner de viktiga vuxna som annars finns i barnens liv. Julledigheten har även ett stort fokus på just familjen, vilket kan bli jobbigt för de barn som lever i familjer där det finns våld och konflikter, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris. 

Under jullovet 2022 har fler samtal än tidigare handlat om våld och kränkningar. Jämfört med samma period året innan har just den typen av samtal ökat med 51 procent, en större ökning än de andra kontaktorsakerna. Samtalen handlar bland annat om fysiskt och psykiskt våld, samt om sexuella övergrepp.

Den vanligaste orsaken till att barn kontaktade Bris under jullovet var precis som tidigare år psykisk ohälsa. Hälften av samtalen har handlat om psykisk ohälsa, så som nedstämdhet, självdestruktivitet, ångest, ätstörningar och självmord. Samtal om självdestruktivitet och självmord har ökat med 43 respektive 47 procent jämfört med förra jullovet. Något som är oroande då dessa samtal även ökade kraftigt under förra lovperioden.

– Det är oroväckande att se att samtalen om psykiska ohälsa fortsätter att öka. Det är en utveckling vi har sett sedan pandemins början, en period som påverkade många barn och unga negativt. Oavsett vad orsaken till ökningen beror på är det uppenbart att samhället måste bli bättre på att fånga upp barn som mår dåligt och stärka barns psykiska hälsa, säger Magnus Jägerskog.

Föregående Nästa