Bris erbjuder stöd på ukrainska

Bris förstärker sin stödverksamhet och erbjuder nu både barn och vuxna stöd på ukrainska. En särskild telefonlinje öppnas, dessutom kan både barn och vuxna få samtalsstöd via fysiska träffar och utbildningar med fokus på traumastöd efter flykt.

Publicerad 4 juli 2022
knappar på en mobiltelefon knappar på en mobiltelefon

Sedan tidigare erbjuder Bris telefonstöd till vuxna på svenska, engelska och arabiska, dit man kan vända sig med frågor om hur man kan stötta barn. Nu förstärks detta med möjligheten att också få stöd på ukrainska.  

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Bris stödlinje på ukrainska vänder sig till både barn och vuxna och bemannas av kurator. Barn kan söka stöd för vad som helst som de vill ha hjälp med eller mår dåligt över och vuxna erbjuds råd kring hur de kan stötta barn i sin närhet.  

Telefonlinjen har öppet tisdagar och torsdagar kl. 14-17, samt onsdagar kl. 9-12, på nummer 020-48 48 48. Det är gratis och anonymt att ringa. 

Barn upp till 18 år har redan möjlighet att boka en tid för samtalsstöd över telefon med en kurator på olika språk. Vid Brismottagningarna, som finns på en rad orter i landet, går det även att träffa en Briskurator fysiskt och få stöd med tolk.   

Viktigt satsning för barn på flykt
–  Vår erfarenhet från den senaste stora flyktingperioden 2015 är att det under en tid kommer att finnas ett behov av stöd för barn som varit med om svåra upplevelser, både krisstöd här och nu men också på längre sikt. Många barn som genomlevt krig och flykt kan lida av stark stress och har risk att utveckla PTSD. Vi vet ännu inte hur många som kommer att stanna i Sverige eller hur det kommer att utveckla sig, men detta är en viktig satsning för att ge stöd till barn som tvingats fly och som befinner sig här just nu, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.  

Att barn med erfarenhet av flykt kan behöva stöd och må dåligt under en längre tid är välkänt. Bris erbjuder sedan flera år en metodutbildning för professionella som möter barn med erfarenhet av krig och flykt: Teaching Recovery Techniques. Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg att implementera och genomföra med grupper i sin egen verksamhet.  

Uppsökande jobb för att nå ut
– Vi har redan utbildningar inbokade och telefonlinjen är öppen. Nu börjar det uppsökande jobbet för att nå ut brett till målgruppen med information om vad Bris är och vilket stöd som finns att få. Bris är välkänt i Sverige och 116 111 är ett europeiskt nummer för hjälplinjer till barn vilket kan skapa trygghet och göra att de som är i behov av stöd har lättare att hitta till oss, säger Sofia Walan, chef för regionenheten på Bris.

Föregående Nästa