Konferensen som lyfter språkets betydelse för barn i samhällsvård

Den 27-28 oktober är det dags för Skolfams nationella konferens som i år har temat Språket som språngbräda – språkets betydelse för barn i familjehem. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om placerade barn, deras mående och skolgång för att professionella som möter dessa barn bättre ska kunna bemöta dem och förstå vilka behov de har.

Publicerad 7 juli 2022
Skolfams konferens 2022, 27-28 okt i Norrköping Skolfams konferens 2022, 27-28 okt i Norrköping

Skolfams nationella konferens hålls i år i Norrköping på Louis De Geer konsert och kongresshall där besökare inom, såväl som utanför, Skolfams nätverk är välkomna för att bygga på sin kunskap i hur alla tillsammans kan stärka familjehemsplacerade barn i deras skolgång.

Agneta Ingvarsson, nationell samordnare för Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhuset

- Konferensen riktar sig främst till dem som i sitt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare. Vi ser verkligen fram emot två kunskapsfyllda dagar med spännande seminarier och workshops tillsammans med deltagarna, säger Agneta Ingvarsson, nationell samordnare för Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Vikten av språket
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan och studier visar att barn som deltagit i Skolfam presterat bättre i skolan än de som inte har gjort det. Konferensen är ett sätt att ytterligare belysa och lyfta fram de placerade barnen. Bland årets föreläsare hittar man bland annat journalisten och författaren Emma Leijnse, Eva Tideman, leg. psykolog och docent och Lars Stjernqvist, utredare och journalist, som alla kommer lyfta utmaningar och möjligheter kopplat till årets tema - Språket som språngbräda – språkets betydelse för barn i familjehem. 

- Att få lyckas i skolan är den viktigaste friskfaktorn för barn som är placerade och vi vet att språket är avgörande för hur det går i skolan. Det gäller såväl språkbakgrund, läskunnighet, ordförståelse som andra delar som berör språket. Förutom att lyckas i skolan så är tillgången till ett rikt språk avgörande för att vara en delaktig samhällsmedborgare som har förmåga att ta välgrundade beslut och styra sitt liv, säger Agneta Ingvarsson.

Placerade barns skolgång behöver belysas
Skolfams konferens anordnas varje år och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Skolfams regioner för att sprida kunskap om placerade barn, deras mående och skolgång för att professionella som möter dessa barn bättre ska kunna bemöta dem och förstå vilka behov de har.

- Skolfams konferens är viktig för att belysa och sprida aktuell kunskap om barn i familjehem och frågor som rör deras skolgång. Det är också ett tillfälle att få träffa andra som arbetar inom området för att dela erfarenheter och samla inspiration för att på hemmaplan fortsätta arbetet med att stötta barn i familjehem i deras skolgång, avslutar Agneta Ingvarsson.

Föregående Nästa