Tryggare placeringar med nytt HVB-register

Under våren har ett nationellt register över HVB-hem, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem upprättats. Bakom registret står IVO på uppdrag av regeringen.

Publicerad 12 juli 2022
Under våren har ett nationellt register över alla HVB-hem, stödboenden och SiS-hem upprättats av IVO. Foto: Pixabay

Registret, som kallas IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden, ska bidra till att förenkla kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt boende. IVO:s tillsyn över de aktuella boendeformerna omfattar regelbundna inspektioner minst en gång per år.

– Tryggheten för placerade barn och unga är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det nya HVB-registret blir ett viktigt verktyg för att underlätta arbetet inför placeringar och för att också möjliggöra en bättre uppföljning, säger socialminister Lena Hallengren.

I registret finns samtliga aktiva boenden med tillstånd och anmäld verksamhet registrerade, cirka 875 stycken HVB, stödboenden och SiS-hem, varav cirka 560 stycken är HVB. För närvarande har ca 40 kommuner anslutits till tjänsten och ytterligare 18 anmält intresse. Intentionen är också att registret ska vidareutvecklas och tillgängliggöra ytterligare information i framtiden.

Bakgrunden till regeringens initiativ är de brister som uppmärksammats inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är angeläget att kommunerna har god kännedom om verksamheten innan placeringar genomförs för att bland annat undvika att barn och unga placeras där det har framkommit missförhållanden. Att noga följa och stödja de barn som omhändertagits för samhällsvård är en av den sociala barn- och ungdomsvårdens viktigaste uppgifter.

Föregående Nästa