Barn ska få tycka till om skyddade boenden

Trots att det på skyddade boenden, ofta bor lika många barn som vuxna, ses dessa oftast som en insats för vuxna. I ett samverkansprojekt utformar därför Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Bris, ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassat stöd utifrån sina rättigheter och sitt eget behov på dessa boenden.

Publicerad 8 juli 2019
I ett nytt projekt ska Stadsmissionen och Bris öppna skyddade boenden som är utformade med ett barnrättsperspektiv i centrum.

– Alla har rätt till ett tryggt hem. Genom projektet startas nu nya skyddade boenden i Linköping och Göteborg för att kunna ge skydd och stöd till fler kvinnor och barn. Samtidigt inför vi ett barnrättsperspektiv där barnets röst genomsyrar verksamheten. Oavsett hur barnets erfarenheter av våld ser ut behöver barnet ett eget stöd och en individuell plan, säger Caroline Stridh, projektledare på Stadsmissionen, i ett pressmeddelande.

När en kvinna placerats på ett skyddat boende ses ofta barnen som ”medföljande” och får därför inget eget biståndsbeslut om stöd. De får istället följa med på mammans resa till ett liv fritt från våld, vilket leder till att barnets egna trauman osynliggörs.

Att bo på skyddat boende innebär att helt ryckas upp från sin bekanta tillvaro. För många barn blir ”vanliga saker” som de tidigare haft väldigt viktiga; att få gå i skola och förskola, att kunna ha fortsatt kontakt med sina närmsta kompisar och möjligheten att få ta med sig sitt husdjur till det nya boendet.

Barnen som deltagit i projektet efterfrågar vuxna på plats som finns till bara för dem och som kan få dem att slappna av, leka, spela spel och läsa böcker. De vill också kunna vara med andra barn. Att bo på skyddat boende kan kännas instängt och många vill därför vara utomhus så mycket det går och önskar sig fler utflykter där alla kan följa med för att få slippa tänka på problem.

Genom ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Bris får nu barn som bor på skyddade boenden vara med och påverka hur verksamheten utformas. Med Bris metod ”Expertgrupp Barn” tas barnens tankar, idéer och kunskap tillvara.

Under projekttiden öppnas nya boenden med barnrättsperspektiv i Linköping och Göteborg. Det 3-åriga projektet som finansieras av PostkodLotteriet kommer att presentera konkreta metoder för hur ett barnrättsperspektiv kan genomsyra hela verksamheten, och hur barns bästa kan tas tillvara för skyddsbehövande barn.

– Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris arbetar vi nära barn för ett anpassat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Just här har vi fokuserat på att öka barns inflytande och delaktighet i utformandet av skyddade boenden där barn bor, så att de blir så barnrättssäkra som möjligt, säger Malin Rekke, psykolog på Bris.

Föregående Nästa