Maskrosbarn öppnar stödverksamhet i Skåne

Maskrosbarn, en organisation som stöttar barn som växer upp i hem med missbruk eller psykisk ohälsa, expanderar och öppnar verksamhet i Skåne. "Vi har fått frågan under många år, så vi vet att behovet och efterfrågan är stor", säger Therese Jarland, utvecklingschef och grundare av Maskrosbarn.

Publicerad 28 juni 2019
Under nästa år startar Maskrosbarn upp två nya stödverksamheter i Malmö; bland annat en ungdomsgård för ungdomar 13-19 år som lever med föräldrar som har missbruksproblem, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld.

Organisationen Maskrosbarn grundades 2005 som ett projektarbete i gymnasiet av de två tjejerna Therése Jarland och Denise Madsen, som fann varandra genom en liknande bakgrund. De ville normalisera situationen för barn som levde i hem med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsattes för våld, agera förebilder och visa att det faktiskt går att må bra, även om ens föräldrar mår dåligt. Maskrosbarn har utvecklats till Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Minst 500 000 barn lever i den situationen idag.

Therese Jarland är en av grundarna till Maskrosbarn. 

Bas i Malmö med hela Skåne som upptagningsområde
En av Maskrosbarns starkaste drivkrafter är att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda och därav stöd för sin situation. Detta driver organisationen att öppna fler verksamheter runt om i landet. Tre år efter den senaste expansionen till Göteborg startar nu Maskrosbarn upp stödverksamhet i Malmö med hela Skåne län som upptagningsområde. Verksamhetens etablering möjliggörs av finansiering från Kavlifonden.

Fått frågan under många år
– Vi har fått frågan från både myndigheter, kommuner, företag och barn under många år nu om vi inte kan etablera oss i Malmö, så vi vet att behovet och efterfrågan är stor. Därför känns det extra roligt att äntligen få berätta att vi kommer kunna uppfylla önskemålen. Vi kommer arbeta hårt med sprida information om oss så att så många barn som möjligt ska få vetskap om oss, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Kostnadsfria aktiviteter för unga mellan 13 och 19 år
Organisationen riktar sig till ungdomar mellan 13-19 år. Alla som kommer till Maskrosbarn har själva valt att söka stöd för sin situation och alla aktiviteter är helt kostnadsfria. Ungdomarna har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. I de här familjerna är omsorgssvikt och olika typer av trauman vanligt förekommande. Personalen i den stödjande verksamheten har både utbildning och har egen erfarenhet av att ha växt upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Börjar med två stödprogram under 2020
Till en början kommer två stödprogram att startas upp i Skåne under våren 2020; ungdomsgård och samtalsstöd. Under 2020 kommer Maskrosbarn även att påbörja samverkan med socialkontor i regionen kring biståndsbedömda insatser: coach och coach vid placering. Maskrosbarn kommer även att ha föreläsningar i skolor i regionen för att fler barn ska hitta till verksamheten och få vetskap om sina rättigheter.

Söker nya kontakter för etableringen
Målet med stödverksamheten är att barnen ska få information om sin situation och sina rättigheter, skapa en egen identitet skild från rollen i familjen, skapa meningsfulla relationer, skapa en framtid och vara en aktiv del av samhällslivet. 
– Vi är vana att samverka med kommuner, myndigheter och företag och hoppas att vi även kommer att få chansen att göra det i Skåneregionen. Målgruppen vi arbetar med har ibland redan kontakt med exempelvis socialtjänst där vi har flera fina exempel på samarbeten runt om i landet. Vi är såklart också intresserade av nya kontakter som kan hjälpa oss vid etableringen, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Söker lokaler och ska rekrytera personal
Nu påbörjas sökandet efter rätt typ av lokaler. Därefter inleds rekryteringar av personal till verksamheten i Malmö.

Föregående Nästa