Barns självkänsla – att växa inifrån i allt fint som är jag

Vi utvecklas i relationen till varandra. Att som barn bli sedd och lyssnad till, att bli accepterad för den man är, är väldigt viktigt för barns utvecklande av sin självkänsla.

Publicerad 9 juli 2019

Hela barndomen handlar om att lära känna sig själv och förstå varför saker sker i kroppen. Det är en ständig rörelse i kroppen där saker möts, känns och upplevs. Ibland kan det vara svårt att förstå vad som händer inombords och varför. Det kan exempelvis handla om när frustrationen kan stiga i kroppen och som kan leda till ett utbrott. Eller när jag som barn möter något som gör mig glad eller kanske ledsen. Det sker en strömning i kroppen. Ofta är det svårt att veta vad det är som sker, men med tiden går det lättare att förstå sina känslor. Hur jag som barn lär känna mig själv i olika situationer handlar om relationen till de som står mig närmast. Där de viktigaste personerna är föräldrarna.

Vårt mående påverkas av våra relationer
Det grundläggande för att få barnet att växa inifrån i allt fint som är jag, handlar om hur vi trivs tillsammans, i relationen till varandra – till våra barn. Det är relationen till varandra som påverkar hur vi mår och därmed är det av vikt att som vuxen fundera hur påverkar jag relationen till barnet framför mig. Hur blomstrar vi tillsammans?

Sandra Österström

Möta, se och bekräfta barnet
Hur väl vi känner oss själva, förståelsen för vem vi är och hur vi accepterar oss själva, är vad självkänsla handlar om. Vidare handlar det om att lära känna sig själv inifrån, sina tankar och sina drömmar. Det handlar om att förstå sina känslor och hitta fram till sina behov. Hur jag som barn blir mött i detta, påverkar hur barnet ser på sig själv.

För att se mig själv behöver jag bli sedd. Genom att möta barnet i sina känslor ger vi känslorna ett namn och ett uttryck. Hur vi som vuxna accepterar barnet i sina känslor påverkar hur barnet accepterar sig själv.

I den ömsesidiga relationen till varandra lär sig barnet om sig själv. Om vi som föräldrar eller andra viktiga vuxna i barnets liv främjar ett utrymme där barnet blir lyssnad till och får känna sig sedd, bekräftad och värdefull, oavsett hur barnet är, så ger vi goda förutsättningar för barnet att växa inifrån.

Vi vuxna är viktiga
En grund för att växa inifrån handlar alltså om våra känslor, att bli mött i dem och accepterad. Det är speciellt viktigt att förstå att känslorna är en del av vår emotionella utveckling och de vill berätta något för oss. Känslor som inte lyssnas till eller som blir nedtrycka kan leda till problematiska relationer, både till själv och till varandra. Som förälder eller andra nära vuxna är vi viktiga för våra barn och att möta dem i sina känslor. Den allra viktigaste tidiga insatsen för barnets hälsa och att förebygga psykisk ohälsa – är föräldrarna.

Barnet behöver ständig påfyllning i sin inre behållare av självkänsla
Självkänslan behöver ständigt underhållas och ges näring till. Detta för att barnet ska må bra i relationen till sig själv och till varandra och denna näring behöver ges för den barnet är. När jag föreläser för föräldrar eller pedagoger om detta, så brukar jag ha en flaska som jag illustrerar som barnets inre behållare av självkänsla. När flaskan är full med näring, så har barnet god kontakt med sig själv, är påfylld med exempelvis närhet, är i harmoni, utvilad och mätt. Denna inre behållare töms stegvis under en dag och det är såklart beroende på vem barnet är, hur exempelvis olika intryck möts i kroppen.

En del barn kan tidigt bejaka sina egna behov och lyssna till dem, medan andra barn kanske har svårare att förstå vad som behövs för att må bra. Det är vi vuxna som har ansvar att ge näring till barnet och fylla på den inre behållaren. Här handlar det om att möta barnet i sitt varande och hjälpa fram till vad barnet behöver och omfamna de olika känslorna. När barnet är tom i sin behållare inombords blir det även svårt att orientera sig och en vilsenhet kan komma. Den trygga orienteringspunkten är föräldrarna och här är det betydelsefullt att som vuxen hjälpa barnet i detta och förstå vad behöver barnet för att landa i sig själv.

Hur vi själva mår kan påverka mötet med barnet
Många gånger när det blir svårt att möta barnet framför oss, så handlar det om var vi vuxna är i oss själva. Hur fylld vår egen inre behållare är. Om vi själva är stressade, oroliga och inte får den återhämtning vi behöver så kan detta försvåras. Därmed är det även av vikt att fundera kring sig själv, vad behöver jag som vuxen för att kunna möta barnet framför mig?

Vi behöver vara nyfikna på barnets insida
Det väsentliga för barnets utveckling och mognad är relationens kvalité mellan barn och vuxen. För att ge näring till relationen, så behöver vi vara nyfikna på barnets insida. Många gånger försöker barnet bli sedd genom att framhäva sin utsida när det egentligen är insidan som vill bli sedd. Om vi som vuxna lägger fokus på barnets beteende och försöker få det att försvinna, så kommer det att leda till att kontakten till barnet försämras. Likaså barnets kontakt med sig själv.

Därmed, så behöver vi förstå vilket barn vi har framför oss och hur detta barn söker kontakt. Barnet behöver få komma till oss vuxna, bli påfyllda med näring och på så vis bli sedd för den barnet är. När vi omfamnar detta, så främjas trygghet och vi vuxna blir en viktig orienteringspunkt för barnet.

Det är av stor vikt att barnet känner att relationen till varandra aldrig är hotad, oavsett vad som hänt. Att barnet och kontakten till varandra är viktigare än själva händelsen. För mig är det även vad den ovillkorliga kärleken handlar om. ”Jag älskar dig oavsett vad”.

Förstå barnets yttre uttryck för att nå det inre
Att vara familjehem där barnet separerats från sina föräldrar på olika vis, kommer innebära många känslor för barnet. Det kommer att påverka barnet på olika vis och yttra sig på olika sätt. De vuxna som möter dessa barn behöver ha förståelse för hur barnet söker kontakt och att ge näring på rätt ställe. Det vill säga att förstå att barnets olika yttre uttryck som kan vara hårda ord, bråk, tårar och isolering kan vara barnets tillvägagångssätt att berätta hur insidan mår. Att ge barnet tid och rum att få dela dessa känslor eller allra främst, att skapa en trygg atmosfär där dessa känslor är välkomna. För i slutänden handlar det om att bygga på relationen och skapa tillit till varandra.

Genom att lyssna och finnas där, ökar barnets möjlighet att växa i sig själv
Avslutningsvis, för att få våra barn att växa inifrån och få en bra självkänsla, så behöver vi många gånger stanna våra steg. Detta för att fundera kring vad som händer mellan raderna i vår familj. Hur kan vi främja relationen till varandra? Hur kan näring ges till barnet framför mig? Vi behöver främja ett rum där barnet blir lyssnad till, utan att bli avbruten eller att någon är dömande inför vad som sägs. Där känslorna får komma ut, i alla dess nyanser. Oavsett, om det är glädje, ledsen eller frustration. Där vi hjälper barnet att sätta dessa känslor i ett sammanhang och få ett namn på. När vi skapar detta för våra barn, så ökar barnets möjlighet att växa i sig själv – att växa inifrån i allt fint som är jag.

Om Sagolika barn

Sandra Österström heter jag. Jag har mött barn och föräldrar i större delen av mitt liv. Arbetat inom bland annat barnhälsovården, barnsjukvården och elevhälsan. Barnsjuksköterska. Utbildad seminarie- och familjehandledare genom Jesper Juul och Family-Lab. Flertal kurser av den kanadensiska psykologen Gordon Neufeld. Ledarskapsutbildning i ömsesidig respekt. Instruktör i spädbarnsmassage. Flertal andra utbildningar inom anknytning, lågaffektivt bemötande, emotionell utveckling etc. Föreläser kring relationskompetens för föräldrar, pedagoger eller andra vuxna som i sina yrken möter barn. Även föräldrakurser och workshops för barn- och ungdomar.

Instagram och facebook: @sagolikabarn
Hemsida: sagolikbarn.com

Föregående Nästa