Interaktivt verktyg gör det lättare att prata med yngre barn

Att få yngre barn att berätta om sina känslor och upplevelser kan många gånger vara svårt. Det interaktiva verktyget In my Shoes ska göra det enklare för barnen att uttrycka sig om känsliga upplevelser.

Publicerad 15 juli 2019
In My Shoes är ett interaktivt verktyg som hjälper barn från tre år och uppåt att kommunicera.

In my Shoes är utvecklat i England, där det är välbeprövat sedan slutet av 90-talet. I Sverige har det bara funnits några år och är fortfarande inte speciellt spritt trots att det är ett enkelt verktyg att använda för både vuxna och barn.

Karin Fängström, Uppsala universitet, har varit med och anpassat verktyget In My Shoes för svenska förhållanden. 

– När man använder In My Shoes sitter man tillsammans med barnet vid en dator. Programmet är uppbyggt i 10 olika moduler som man samtalar kring. Barnet får till exempel klicka och flytta olika symboler för att skapa sin ”berättelse” och på det sättet beskriva sina känslor, berättar Karin Fängström vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, som varit med och anpassat metoden för svenska förhållanden.

Från tre år och uppåt
Intervjuverktyget är anpassat för att passa barn från 3 år och uppåt. Det har också visat sig vara effektivt på vuxna med kommunikationssvårigheter och blyga barn som annars har svårt att berätta om sina upplevelser.
– Dessutom blir det lite mer lekfullt än om man bara ska sitta ner och prata, vilket brukar uppskattas av många barn, fortsätter Karin Fängström.
Hon har nyligen provat att använda metoden för att prata med barn kring hur de upplever föräldrastödsprogrammet Triple P, som del av en forskningsstudie, och kan konstatera att det är ett bra sätt att hjälpa barnen kommunicera och att öka deras delaktighet.

Kraftfull metod
– Det är en kraftfull metod och man måste vara beredd på att ta till sig det som barnet berättar, fortsätter Karin Fängström.
I Sverige är det Barnombudet i Uppsala som utbildar i metoden. Den har jämförts med den intervjuteknik som polisen använder vid barnförhör och forskare har kunnat konstatera att båda metoderna är likvärdiga i tillförlitlighet. Polisens teknik ger bättre information kring specifika objekt i rummet, men In My Shoes ger en mer komplett redovisning.
– Vi kan redan nu fastslå att verktyget håller fullgod kvalitet för användning inom exempelvis skola och vård. I England används det även inom juridiska ärenden, och förhoppningsvis dröjer det inte länge innan Sverige tar motsvarande steg, säger Karin Fängström.

Föregående Nästa