Utsattheten ökar under pågående kris

Corona-krisen medför att många barn tillbringar mer tid hemma med sina föräldrar – och de som lever i utsatta miljöer blir allt mer utsatta när skolundervisningen sker på distans, fritidsaktiviteter ställs in och de vuxna dricker mer alkohol.

Publicerad 9 april 2020
Under Corona-krisen tillbringar många barn mer tid hemma samtidigt som våldet i hemmen ökar och många vuxna dricker mer alkohol.

Corona-krisen påverkar de flesta i samhället, våld i hemmet har ökat och det säljs mer alkohol än en ”normalmånad”.

– Vi märker en ökad oro från barnen. De är hemma mer och känner också oro för sina föräldrar som kanske mår sämre av situationen, riskerar att bli av med jobbet eller måste hålla sig isolerade på grund av att de tillhör riskgrupperna, säger Oliva Trygg-Larsen, grundare av organisationen ”Trygga Barnen”.

Olivia Trygg-Larsen, grundare av Trygga Barnen, jobbar hårt för att anpassa stödet till barn och unga i Corona-tider. 

Utmanade med digitalt stöd
För att möta barnens behov av stöd och trygghet har organisationen utökat sin chatt så att man finns tillgängliga varje dag i veckan. De fysiska träffarna som erbjuds fortsätter i nuläget, men man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant.

– Vi känner att vår verksamhet är så viktig för de här barnen att vi vill fortsätta så länge det är möjligt. Samtidigt håller vi också på att titta på digitala lösningar till de barn och ungdomar som inte har möjlighet att komma till oss fysiskt under den här tiden, fortsätter Olivia Trygg-Larsen.

Att erbjuda digitalt stöd är utmanande på flera sätt, framförallt att kunna erbjuda barnen en säker lösning där de kan prata om vad de känner och få det stöd de behöver trots att de befinner sig i sin hemmiljö.

– Det är en fråga som vi jobbar hårt med att lösa, säger Olivia Trygg-Larsen.

Även viktigt med glädje och skratt
För de barn som inte har möjlighet att delta i gruppverksamhet på grund av smittorisken erbjuder man nu också ett utökat enskilt stöd, där man har möjlighet att enskilt träffa en stödperson.

– Även där försöker vi se till att minimera risken för smittspridningen, tidigare träffades vi ofta i mötesrum. Nu tar vi till exempel en promenad tillsammans med barnet istället, vilket både är hälsosamt och minskar smittorisken, säger Olivia Trygg-Larsen.

Förutom att erbjuda stöd och hjälp till de utsatta barnen försöker Trygga Barnen också att sprida lite glädje och skratt bland barnen. Till exempel kommer man kommande vecka att arrangera ett digitalt musikquiz istället för den traditionella ”tacofredag” där barn och vuxna brukar träffas för att umgås och ha trevligt tillsammans.

Fler söker även stöd hos Bris
Även Bris uppger att allt fler barn söker stöd hos dem. Under de senaste två veckorna har kuratorerna hos Bris har 30 procent fler stödjande kontakter per vecka jämfört med veckorna innan.

– Vi vet att omständigheter som social isolering, hög stress- och konfliktnivå, ekonomiska problem och andra påfrestningar ökar faran för att barn ska fara illa och utsättas för våld i hemmet. Just nu är vi i en samhällskris där alla de ingredienserna finns samtidigt som den viktiga skyddsfaktorn vuxna utanför familjen är mindre tillgänglig, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris. 

Man vittnar också om att det blivit svårare för barn att få stöd exempelvis från elevhälsan under de rådande omständigheterna i samhället.

Föregående Nästa