Ny utbildning ska stärka barns rättigheter

I och med att Barnkonventionen blev lag vid årsskiftet ökade behovet av en utbildning i hur olika professioner ska arbeta med barnets rätt och inflytande. En sådan startas vid Högskolan i Väst till hösten.

Publicerad 17 april 2020
Till hösten startas en kurs som rör barns rättigheter och inflytande. Den ges vid Högskolan i Väst och är nätbaserad.

Utbildningen som Högskolan i Väst startar till hösten heter ”Barns och ungas rätt och inflytande i skola, socialt arbete och hälso- och sjukvård”. Den är på 7,5 högskolepoäng på grundläggande nivå, onlinebaserad och ges på halvfart.

– Inför att barnkonventionen skulle bli lag har många verksamheter uttryckt osäkerhet över hur detta kommer att påverka arbetet med barn och vad som behöver förändras och utvecklas inom verksamheter utifrån lagen. Vi tänker därför att en sådan här utbildning kan utgöra ett stöd för verksamheter och professionella i hur de ska arbeta vidare med barnets rätt och inflytande, säger Anna-Lena Borg, universitetsadjunkt i socialt arbete vid Högskolan Väst.

Kursen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med barn. Den består av tre delar: socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. I alla delar ingår också arbete med barn som har funktionsnedsättning. Flera av konventionens artiklar kommer behandlas men fokus kommer ligga vid artikel 12, barnets rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem.

– Utbildningen kommer innehålla föreläsningar, litteratur samt att studenterna löpande under kursen gång kommer genomföra ett utvecklingsarbete, i exempelvis den egna verksamheten, utifrån barnkonventionens innehåll, säger Anna-Lena Borg.

Föregående Nästa