Samtalen till Bris ökade under sommarlovet

Ungefär fyra procent fler tog kontakt med Bris under sommarlovet jämfört med samma period ifjol. Sommarlovet är en särskilt svår tid för barn som har problem hemma och för dem som bär på allvarlig ångest och oro.

Publicerad 2 september 2019
Samtalen till Bris ökade med ungefär fyra procent under sommarlovet. Omkring 4 200 sökte stöd hos Bris kuratorer under perioden.

Under sommaren har närmare 4 200 barn och unga haft kontakt med någon av Bris kuratorer, majoriteten i åldrarna 13-18 år. Även kontakterna med yngre barn ökade, omkring 100 barn i åldrarna 7-9 år hörde av sig till Bris.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, hoppas att elevhälsan nu vid terminsstarten ska vara på tårna och fånga upp den psykiska ohälsa och de tankar som barnen bär på efter sommarlovet. 

– Det är oerhört oroande att allvarsgraden i barns samtal till Bris fortsätter att öka. Att barn söker stöd är självklart positivt eftersom kontakten med en kurator på Bris många gånger kan vara en viktig väg till förändring. Men det är tydligt att det saknas andra instanser och vuxna omkring som kan ge stöd. Nu går vi in i en ny termin och lärdomen från sommaren bör vara hur viktigt stödet från skolan kan vara. Elevhälsan behöver vara på tårna för att fånga upp den psykiska ohälsa som finns och de tankar som en del barn bär på nu efter sommarlovet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

De vanligaste ämnena som barn sökte stöd för under sommarlovet var psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar. Det går i linje med hur det ser ut under övriga delar av året, men samtalen är av lite annorlunda karaktär. Under sommarlovet är barn ofta mer ensamma med sina tankar. Ledigheten från skolan har varit extra tuff för barn som har problem hemma eller som lever i en utsatt situation, och många barn har känt sig ensamma med allvarlig ångest och oro. Under sommaren ökade samtalen till Bris om självmord jämfört med förra året – 11 procent av alla kontakterna handlade om det.

Föregående Nästa