Uppföljning vid placering ska studeras i ny studie

David Pålsson, forskare vid Stockholms universitet, ska studera hur svenska kommuner följer upp sina familjehemsplaceringar och vad familjehemmen och barnen själva tycker om uppföljningsarbetet.

Publicerad 21 november 2019
Forskare på Stockholms universitet ska ta reda på hur svenska kommuner följer upp sina familjehemsplaceringar och hur familjehemmen och de placerade barnen upplever uppföljningsarbetet.

Forskningsprojektet har nyligen beviljats pengar från Forte och kommer dra igång i början av nästa år. Forskaren David Pålsson har tidigare studerat uppföljning av HVB-placeringar i sin avhandling och ska nu inrikta sig på familjehemmen.

David Pålsson, forskare på Stockholms universitet. 

– Det jag vill inrikta mig på i forskningsprojektet är hur kommunerna jobbar med att följa upp sina placeringar, vilka strategier man använder och vilka möjligheter till insyn i en placering i en annan kommun som hemkommunen faktiskt har, berättar David Pålsson.

Han kommer också att jämföra skillnaden i uppföljningsarbetet kring de placeringar som är kommunens egna och de som man köpt in via konsulentstödda verksamheter.
– Jag kommer göra fallstudier i fyra kommuner, där även familjehemsföräldrar och barn kommer intervjuas om hur de ser på uppföljningsarbetet. Totalt räknar jag med att genomföra ett 40-tal intervjuer, säger David Pålsson.

Materialinsamlingen kommer att ske under nästa år och inom ett par år hoppas David kunna presentera ett första resultat från studien.
– Det finns få studier kring det här i dagsläget, säger David Pålsson.

Föregående Nästa