Forskare ska ta fram modell för upptäcka barn som tar för stort omsorgsansvar

En del barn och unga tvingas ta ett stort ansvar i hemmet och ibland också för sina syskons och föräldrars omsorg. Forskare ska nu ta fram en bedömningsmodell där barnens ansvar blir tydligare i barnavårdsutredningar.

Publicerad 30 juni 2020
Barn på äng i solnedgång Barn på äng i solnedgång
En del barn tvingas ta ett stort ansvar för hem och ibland även föräldrars och syskons omsorg - något som inverkar negativt både på barnens välmående och skolnärvaro.

Att barn och unga tvingas ta ett stort ansvar i hemmet, för syskon och ibland även för sina föräldrar kan påverka både det egna välmåendet och närvaron i skolan. Många har dock svårt för att sätta ord på vad de gör i hemmet och vilket ansvar de tar. Därför ska nu en grupp forskare på Linnéuniversitetet och Uppsala universitet utarbeta, testa och implementera en bedömningsmodell som socialtjänsten kan använda i sina barnavårdsutredningar, för att upptäcka barn som får ta ett alldeles för stort ansvar för sitt eget bästa.

Ulrika Järkestig-Berggren, docent på Linnéuniversitetet, ska tillsammans med fyra andra forskare ta fram en bedömningsmodell som socialtjänsten kan använda för att upptäcka barn som tar ett onormalt stort ansvar för hem, syskon och föräldrars omsorg. 

– Vi gjorde ett pilotprojekt 2015 där vi intervjuade barn och tog fram ett frågeformulär där barnen själva fick berätta om vad de gör i hemmet och hur de mår av detta. Nu ska vi fortsätta arbetet med detta i samarbete med ett antal utvalda kommuner, säger Ulrika Järkestig-Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet.

Det har forskats mycket kring detta i andra länder, bland annat i England, Australien och Kanada. Det nya svenska projektet har tilldelats drygt fem miljoner kronor från Forte och ska pågå under fyra år.

Testas i praktiken
– Det första vi kommer göra är att tillsammans med kommunerna börja titta på det frågeformulär vi har och därefter testa det i praktiken. Vi har redan nu ett antal kommuner som har sagt att de vill delta, men det finns plats för fler deltagare, säger Ulrika Järkestig-Berggren.

Frågeformuläret riktar sig till barn från tioårsåldern och uppåt, men även något år yngre barn kan tillgodogöra sig formuläret med stöd från socialsekreteraren.
– Man behöver kunna läsa för att fylla i formuläret. Det skulle behövas ett liknande material för yngre barn, vi vet att även en del femåringar ibland får ta ett stort ansvar, men det är inget som vi kommer göra i just det här projektet.

Syftet med bedömningsformuläret är att upptäcka de barn som tvingas ta ett för stort ansvar och sätta in rätt stödåtgärder i familjen.

Föregående Nästa