Ny stödverksamhet för barn som lever i ”trassliga” familjer

Många barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa får inte den hjälp eller det stöd som de behöver. Därför startar Lindesbergs kommun till hösten upp en ny gruppverksamhet.

Publicerad 3 juli 2020
Lindesbergs kommunhus Lindesbergs kommunhus
Lindesbergs kommun startar upp en ny verksamhet för att ge stöd till barn som växer upp med föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Målsättningen med den nya verksamheten är att barnen inte ska känna sig ensam i sin situation och få möjlighet att dela sina erfarenheter med andra.
– Vi tänker oss parallella träffar där vi har barn i en grupp och föräldrar eller andra anhöriga till barnen i en grupp där vi pratar om hur barnet påverkas och hur man som förälder eller anhörig kan stötta sitt barn, säger Tova Heiniemi, vuxenhandläggare och gruppledare för den nya verksamheten.

Uppstart sker i september och man hoppas på att kunna rekrytera deltagare till både en barngrupp för barn i skolålder och en grupp för tonåringar. Så småningom finns en tanke på att även ha en grupp för unga vuxna.
– Det här är också en förebyggande insats, eftersom vi vet att barn som växer upp med missbruk hos föräldrar själva löper större risk att starta ett eget missbruk, säger Eva Hill, familjebehandlare på familjeteamet inom socialtjänsten.

Krävs ingen beviljad insats
Träffarna är planerade en gång i veckan under en termin och är öppen för vem som helst att anmäla sig till, ingen beviljad insats eller tidigare kontakt med socialtjänsten krävs.

– Vi hoppas på att fånga upp ”nya” individer som vi inte haft kontakt med tidigare men som behöver stöd i det här. Över lag vill vi att man börjar prata mer om de här frågorna, säger Annelie Berggren, skolkurator inom elevhälsan i Lindesbergs kommun.

För att marknadsföra den nya verksamheten har man tagit hjälp av ett antal ambassdörer inom både skola, socialtjänst och psykiatrin som på olika sätt i sina kontakter med målgrupperna kommer uppmärksamma den nya verksamheten.

– Även om vi tror att behovet är stort så vet vi att det kan vara svårt att rekrytera deltagare, därför är det väldigt viktigt att vi har de här ambassadörerna som hjälper oss att sprida kännedomen om att det här finns, säger Tova Heineimi.

Tagit med sig godbitarna
Planerna på den nya verksamheten startade för ett och ett halvt år sedan och därefter har personalen gått på utbildning och jobbat fram ett program för den nya verksamheten.

– Vi har tittat lite på hur andra jobbar med det här och tagit godbitarna och satt ihop till eget program med sju olika teman som vi kommer att jobba med, fortsätter Linda Sköldebrink, samordnare inom folkhälsoteamet.

Under 2020 kommer arbetet att finansieras till en viss del av projektpengar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Föregående Nästa