Uppväxtmiljön viktig för hjärnans utveckling

Uppväxtmiljön är viktigare än man tidigare trott för hjärnans utveckling. Miljö och socioekonomisk status påverkar ungdomars kognitiva förmåga och utveckling, oberoende av genetiska faktorer. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Publicerad 6 juli 2020
Barn leker med klossar Barn leker med klossar
Uppväxtmiljön är viktigare än man tidigare trott för hjärnans utveckling, enligt forskning från Karolinska Institutet.

Hur genetik och miljö påverkar hjärnan är ett hett forskningsämne. Det är dock första gången som man nu studerat hur både miljö och genetik spelar in. I studien ingick 551 ungdomar från olika socioekonomiska miljöer och från olika länder i Europa. Vid 14 års ålder lämnade de ett DNA-prov, gjorde kognitiva tester och avbildade hjärnan i en MR-kamera. Fem år senare återkom deltagarna och gjorde på nytt tester och en ny MR-undersökning. Vid 14 års ålder var både genetik och miljö, oberoende av varandra, associerade med kognitiv förmåga (mätt med olika arbetsminnestester) och hjärnans struktur. Miljöeffekterna var dock 50–100 procent starkare än de genetiska effekterna. Skillnader i socioekonomisk status var relaterat till skillnader i hjärnbarkens totala yta.

– Tidigare har man debatterat om det är något speciellt område som är påverkat av miljön, såsom långtidsminnet eller språkliga områden. Men vi kunde visa att effekten finns över hela hjärnbarken och därför sannolikt påverkar en mängd olika funktioner, säger Nicholas Judd, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, som tillsammans med forskaren Bruno Sauce vid samma institution är försteförfattare till publikationen.

Belyser hur viktig uppväxtmiljön är
När forskarna följde upp ungdomarna fem år senare kunde de undersöka hur gener och miljö hade påverkat hjärnans utveckling under tonårsperioden. Det visade sig att genetik inte förklarade någon av hjärnans förändringar, men det gjorde miljön. Däremot vet man inte vilken del av miljön som är ansvarig för detta.

– Det kan finnas en rad olika förklaringar, som kronisk stress, kost eller intellektuell stimulans, men studien belyser hur viktig miljön är, inte bara under de tidiga barnaåren. Att hitta de viktigaste miljöfaktorerna för att optimera barns och ungdomars utveckling är något för framtida forskning, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, som lett analysarbetet.

Föregående Nästa