Brottsofferjouren vill öka kunskap kring våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället. För att öka kunskapen och kompetensen hos yrkesverksamma och ideella som möter våldsutsatta lanserar nu Brottsofferjouren boken ”Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation”.

Publicerad 26 juni 2020
Smärtsam närhet är en ny bok om våld i nära relationer, utgiven av Brottsofferjouren i Sverige.

– Våld i nära relation är komplext och det krävs en stor förståelse för problematiken hos de som möter de våldsutsatta. Alla som utsätts för våld i nära relation har rätt till ett fullgott stöd oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, kultur eller olika former av funktionsnedsättning, menar Fredrik Mellqvist, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

Boken ”Smärtsam närhet” har tagits fram för att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta personer som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Boken synliggör också olika typer av våld som människor kan utsättas för; fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt/ekonomiskt, funktionsrelaterat våld samt försummelse. Även anhöriga kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld i nära relation kan yttra sig och vilket stöd som finns att få.

Samverkan är viktig för att de drabbade ska få rätt stöd, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige. 

Gett stöd till över 15 000 kvinnor förra året
– För att de som drabbas av våld i en nära relation ska få det stöd de har rätt till är också samverkan viktig. Rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer och andra aktörer måste hjälpas åt. Det är därför glädjande att boken inte bara kan användas av stödjare inom Brottsofferjouren utan av alla som kommer i kontakt med våldsutsatta personer i sitt ideella uppdrag eller i sitt yrke, menar Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Landets brottsofferjourer gav under förra året stöd till över 15 000 kvinnor som utsatts för våldsbrott, sexualbrott eller annat brott mot individ. En hög andel av dem hade utsatts för brott i en nära relation. Sedan coronavirusets utbrott i Sverige har Brottsofferjouren också märkt en ökning av samtal om just våld i nära relation till den nationella telefonlinjen.

”Smärtsam närhet” är finansierad av medel från Socialstyrelsen och går att beställa till endast fraktkostnad i Brottsofferjourens webbshop.

Föregående Nästa