Fler ”Trygga hjältar” ska stötta landets barn och unga

I början av året utbildades 15 nya ”hjältar” via Trygga Barnens projekt ”Trygga hjältar”. Vi har träffat Cecilia Heikkinen från Karlskoga, som tillsammans med kollegan Johanna är den första hjälten i sitt län.

Publicerad 22 juni 2020
Cecilia Heikkinen från Karlskoga är nybliven "Trygg hjälte" som ska hjälpa och stötta barn och unga som har det trassligt hemma.

Många barn har haft en tuff vår med mer tid hemma än vanligt och nu väntar ett sommarlov utan möjlighet till den fristad som skolan kan vara. Därför är det viktigt att det finns någon som barnen kan vända sig till när de behöver stöd.

– Många vet inte var de ska vända sig eller vilken hjälp de kan få. Där har vi en viktig uppgift i att hjälpa de här barnen. Vi kan också vara ett stöd för barnen och berätta om våra egna erfarenheter och visa barnen att de inte är ensamma i sin situation, säger Cecilia Heikkinen, nybliven ”Trygg hjälte” i Karlskoga, Örebro län, där hon till vardags arbetar som lågstadielärare.

– Som lärare träffar jag ibland barn som har det svårt hemma. Jag hoppas att jag med mina egna erfarenheter kan fungera som stöd och hjälp och få fler att våga berätta om hur de har det hemma, säger hon.

Vuxit upp i en familj med psykisk ohälsa
Cecilia har vuxit upp i en familj med psykisk ohälsa och har fått ta ett onormalt stort ansvar för sin mammas välbefinnande, något som hon förstått först i vuxen ålder.

– Jag förstod det inte då, men jag inser nu att ett barn inte ska behöva oroa sig för om ens förälder har ätit eller avstå från att följa med resten av familjen på semester av oro för att lämna sin förälder ensam. Jag berättade inte för någon och fick inget stöd, det tror jag tyvärr är väldigt vanligt även idag. Jag vill att vi börjar prata mer om sådana här situationer i samhället i stort, i skolorna och att barnen ska våga berätta för någon. Eftersom man kan vara helt anonym när man kontaktar Trygga hjältar tror jag att steget för att söka stöd blir mindre för en del, då många känner en rädsla för att kontakta exempelvis socialtjänsten, säger Cecilia Heikinnen.

Hon började sitt arbete som ”Trygg hjälte” precis när coronapandemin lamslog Sverige och har hittills bara hunnit besöka en skola för att berätta om Trygga Barnen och deras verksamhet. Men två kvällar i veckan finns hon och kollegan Johanna i Degerfors i Trygga hjältars chatt på Snapchat, när som helst under dygnet kan man också maila eller skriva meddelanden på Instragram.

– Under sommarlovet är förhoppningen att vi ska kunna ha extraöppet i chatten, eftersom vi vet att många barn är väldigt utsatta när skolorna är stängda, säger hon.

Ut i skolorna och berätta
Om samhällssituationen tillåter under hösten kommer Cecilia och Johanna att åka runt till skolor i hemkommunerna och resten av länet och berätta om Trygga Barnen och Trygga hjältar.

– Vi vill att de som behöver oss ska få reda på att vi finns och hur de kan nå oss, säger Cecilia.

Hon hoppas också på att småningom kunna komma igång med lokala aktiviteter där barn kan träffa andra i liknande situationer.

I hela landet finns nu ett trettiotal ”Trygga hjältar” och förhoppningen är att antalet ska växa stadigt och att det på sikt ska finnas minst en i varje kommun.

Fakta: Trygga hjältar

Trygga Hjältar drivs av organisationen Trygga Barnen. Det är ett rikstäckande nätverk av eldsjälar som arbetar för att fler barn och unga ska få möjlighet till det stöd de har rätt till där de bor.

Trygga Hjältar nås via Instagram och Snapchat, de kan träffa barn individuellt för att dela med sig av sina egna erfarenheter men föreläser också i skolorna för att komma i kontakt med barn och unga. Målet är att vara den saknade länken mellan barn, stödverksamheter och myndigheter och att kunna slussa barn och unga vidare till det stöd som passar dennes situation.

En Trygg Hjälte arbetar också aktivt med att sprida information i sin kommun i syfte att nå ut till fler barn och förmedla hopp om att det finns hjälp att få. De vill gärna samverka med fler lokala aktörer både inom kommun, landsting och ideell sektor för att få så stor effekt som möjligt.

Idag finns ett 20-tal Trygga hjältar från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Föregående Nästa