Föräldrastödsmetoden PYC ska utvärderas

I höst kommer en stor studie kring föräldrastödsprogrammet PYC, Parenting Young Children, för föräldrar med kognitiva svårigheter, påbörjas.

Publicerad 27 juli 2020
Thomas Strandberg, professor i socialt arbete Thomas Strandberg, professor i socialt arbete
Thomas Strandberg, professor i socialt arbete, ska utvärdera föräldrastödsprogrammet PYC för föräldrar med kognitiva svårigheter.

PYC är ett australiensiskt föräldrastödprogram som använts i Sverige i omkring tio år. Det påminner till viss del om andra föräldrautbildningar som erbjuds i det generella föräldrastödet men är anpassat till målgruppen föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Nu ska en stor forskningsstudie vända och vrida på metoden från flera olika vinklar för att ta reda på vilka effekter den ger och hur föräldrarna ser på det stöd som de får.

Första resultat om två år
– Vi har fyra huvudspår som vi kommer att jobba efter och det handlar dels om föräldrarnas lyhördhet för barnens behov och om den påverkats av det här stödprogrammet - det ska vi ta reda på genom observationer med barnen och föräldrarna i olika situationer - och dels ska vi göra en stor kontrollerad randomiserad studie där vi jämför utfallet med andra stödinsatser. De sista två delarna är kvalitativa, där vi genom intervjuer ska ta reda på barnens och föräldrarnas erfarenheter av stödprogrammet, säger Thomas Strandberg, professor i socialt arbete vid Högskolan i Dalarna, som kommer att leda studien.

Nyligen beviljades projektet drygt fem miljoner kronor från Forte. Projektet ska pågå under fyra år och involverar forskare från flera olika lärosäten; Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet. Ett första resultat från studien kan förhoppningsvis presenteras inom två år.

Föregående Nästa