Stöd till ungdomar som lämnar samhällsvård ska utvecklas

Hur kan vi stödja ungdomar som är på väg ut ur samhällsvård på bästa sätt? Det ska forskaren Tina Olsson på Göteborgs universitet ta reda på.

Publicerad 23 juli 2020
Pojke på skateboard Pojke på skateboard
Forskare ska ta reda på vilket stöd ungdomar i samhällsvård behöver i övergången till att stå på egna ben.

Forskningsstudien ska ske i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning, som redan tidigare har varit involverade i inledande diskussioner kring frågor som rör ungdomar som är på väg ut ur samhällsvård.

– Vi ska bland annat ställa oss frågan vilket stöd ungdomarna behöver för att stå på egna ben och vilken grupp av ungdomar som behöver mest stöd, berättar Tina Olsson, forskare på Göteborgs universitet, som fått medel från Forte för att tillsammans med forskningskollegor kunna dra igång inledande arbeten till en forskningsstudie. 

Tina Olsson, forskare på Göteborgs universitet, ska ta reda på hur stödet till unga på väg ut ur samhällsvård kan förbättras. 

– Det är ett projekt i samarbete mellan forskning och praktik, förhoppningen är att om vi tar oss an det här tillsammans kan vi skapa en starkare åtgärd som ger ungdomarna den hjälp och stöd som de behöver, säger Tina Olsson.

Det finns relativt lite svensk forskning kring hur vi kan stödja ungdomar som lämnar samhällsvård för att stå på egna ben och det första steget i arbetet blir att tillsammans bestämma vision för projektet, målgrupp, och gå igenom vilka åtgärder som finns och vad som saknas.

– Jag hoppas att vi kan ha ett första resultat inom ett till ett och halvt år, om vi får bra respons från både personal och ungdomar och har tillräckligt underlag, säger Tina Olsson.

Föregående Nästa